Powołają spółkę EKO Jabłonna. Powstanie też Ośrodek Sportu i Rekreacji

Prawdopodobnie 1 stycznia 2020 roku funkcjonowanie w gm. Jabłonna rozpocznie nowa jednostka organizacyjna – Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na najbliższej sesji radni, na wniosek kierownictwa urzędu, powołają również Gminne Przedsiębiorstwo Komunalnej EKO Jabłonna. Władze gminy chcą zwiększyć administrację i utworzyć nowe stanowiska, m.in. prezesa spółki i dyrektora OSiR.

W porządku obrad listopadowej sesji Rady Gminy znajduje się projekt uchwały dotyczący utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Jabłonna. Jej kapitał zakładowy ma wynosić 500.000 zł i ma zostać w całości pokryty ze środków gminy.

Za co odpowiedzialna spółka?

Spółka będzie zajmować się zadaniami związanymi z wodociągami (zaopatrzenie w wodę, pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody), kanalizacją (odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków) oraz wskazanymi w akcie założycielskim. Obecnie zadaniami związanymi z wod-kan zajmują się: Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy oraz Jednostka Realizują Projekt.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Ostre cięcia w budżecie. Rezygnują z inwestycji za ponad 17.000.000 zł

GCKiS podzielony na OSiR i CK

Ponadto radni podejmą uchwałę o powołaniu od 1 stycznia 2020 roku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie. Zostanie on wydzielony z obecnie istniejącego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Ponadto od 1 stycznia będzie funkcjonować Centrum Kultury w Jabłonnie.

Wójt Jarosław Chodorski uznał, że podzielenie GCKiS Jabłonna na dwie jednostki organizacyjne jest niezbędne w związku ze wzrostem zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji wynikającym ze wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Zwiększenie zatrudnienia

Decyzje związane z utworzeniem GPK EKO Jabłonna oraz OSiR Jabłonna wpłyną na zwiększenie zatrudnienia w strukturach gminnych. Powstaną m.in. stanowiska prezesa spółki i dyrektora OSiR. W ubiegłym roku dyrektor GCKiS Jabłonna, po odliczeniach do opodatkowania, zarobił ponad 110 tys. zł. Powstaną również stanowiska dla szeregowych pracowników.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Cięcia w budżecie gminy. Rezygnują z wydatków na blisko 5.000.000 zł