„Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Samorządy dbają o lokalną historię

Samorząd Mazowsza przyznał nagrody za najlepszą renowację roku. Właściciele mazowieckich zabytków rywalizowali w dwóch kategoriach – rejestr zabytków i gminna ewidencja zabytków. Spośród 18 zgłoszonych podmiotów jury wybrało zwycięzców, dzięki którym mazowieckie perełki architektoniczne odzyskały swój dawny blask. Które mazowieckie gminy zostały nagrodzone?

Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa w województwie mazowieckim w rejestrze zabytków nieruchomych znajduje się ponad 8 tys. obiektów. Utrzymanie ich w dobrym stanie jest pracochłonne i kosztowne. Dlatego samorząd województwa nie tylko dofinansowuje ich remont, lecz także nagradza właścicieli zabytków za najlepsze renowacje.

W konkursie nagrodzono i wyróżniono obiekty, których konserwacja wymagała dużego nakładu pracy i zaangażowania.

Jury, w którego skład weszli: prof. Małgorzata Rozbicka z Politechniki Warszawskiej (przewodnicząca), prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk (wiceprzewodnicząca), prof. Jacek Martusewicz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Rafał Rokiciński ze Stowarzyszenia Architektów Polskich, Jacek Rulewicz ze Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Dorota Gołębiewska reprezentująca Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, wybrało laureatów w dwóch kategoriach – rejestr zabytków i gminna ewidencja zabytków.

Kategoria rejestr zabytków

Największe uznanie jurorów i nagrodę w wysokości 15 tys. zł zdobyła Gmina Nadarzyn za prace konserwatorsko-renowacyjne oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie. Jury doceniło sposób przeprowadzenia renowacji, która na każdym etapie była zgodna ze sztuką konserwatorską i architektoniczną. Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 12 tys. zł przyznano Gminie Stary Lubotyń za renowację drewnianej kaplicy cmentarnej z XIX wieku w Starym Lubotyniu. Jurorzy wzięli pod uwagę kompleksowość działań konserwatorskich przeprowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnych technik i materiałów. Trzecie miejsce (10 tys. zł) zajął Nowy Dwór Mazowiecki, który został doceniony za renowację klubu oficerskiego w Twierdzy Modlin. Jury przy wyborze uwzględniło kompleksowość przeprowadzonych działań, dzięki którym zabytek zachował swoją integralność.

Wyróżnienia

Oprócz nagród głównych jury przyznało trzy wyróżnienia i nagrody w wysokości po 5 tys. zł. Wśród wyróżnionych znalazło się Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu za prace renowacyjne zespołu budynków Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Jury doceniło skalę działań, dzięki którym utrwalono architektoniczny krajobraz kulturowy Bieżunia mający duże znaczenie dla życia i tożsamości miejscowej społeczności. Wyróżnienie otrzymało też Miasto Marki za renowację kamienicy przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 82 w Markach. Jury doceniło jakość przeprowadzonych prac konserwatorskich. Kolejnym wyróżnionym jest firma Carolina Car Company, która zdobyła uznanie jurorów za modernizację dawnego uzdrowiska Abrama Gurewicza w Otwocku. Komisja konkursowa wzięła pod uwagę poziom trudności prac konserwatorskich przy adaptacji obiektu do nowych funkcji.

Kategoria gminna ewidencja zabytków

W tym roku wprowadzono nową kategorię dla właścicieli obiektów, które figurują w gminnych ewidencjach zabytków. Jurorzy przyznali I miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł Miastu Żyrardów za remont i renowację kamienicy przy ul. Fryderyka Chopina 17 w Żyrardowie. Jury doceniło przeprowadzenie prac konserwatorskich zgodnie ze sztuką oraz kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich, dzięki którym możliwe jest zachowanie ciągłości jego użytkowania.

Źródło: Urząd Marszałkowski, fot. Nowy Dwór Mazowiecki