Ostre cięcia w budżecie. Rezygnują z inwestycji za ponad 17.000.000 zł

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Jabłonna zmniejszyła wydatki budżetowe o blisko 18 mln zł. Kierownictwo Urzędu Gminy wnioskowało m.in. o zmniejszenie wydatków na inwestycje wodno-kanalizacyjne i budowę ścieżek rowerowych. Z jakich inwestycji zrezygnowano w tym roku?

Radni i urzędnicy dokonali sporych cięć w tegorocznym budżecie gm. Jabłonna. Wydatki na 2019 rok zmniejszono aż o 17.737.580 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową zmniejszono wydatki na poniższe inwestycje:
– 2.800.000 zł: wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej na terenie gm. Jabłonna,
– 400.000 zł: budowa systemu gospodarki wodnej na terenie gm. Jabłonna – etap I (POIiŚ),
– 500.000 zł: modernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna”,
– 300.000 zł: wykonanie projektów urządzeń odwadniających drogi i ich budowa na terenie gm. Jabłonna (m.in. Szkolna i Leśna w Jabłonnie, Niecała i Gwiaździsta w Chotomowie),
– 10.044.681 zł: budowa ścieżek rowerowych w gm. Jabłonna,
– 150.000 zł: wykonanie dojazdu do budynku OSP Jabłonna wraz z placem manewrowym i parkingiem,
– 490.000 zł: wykonanie dokumentacji i budowa Przedszkola Gminnego w Chotomowie,
– 2.330.000 zł: wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gm. Jabłonna
– 638.495 zł: budowa systemy gospodarki wodnej na terenie gm. Jabłonna – etap I (POIiŚ),
– 71.500 zł: budowa oświetlenia ul. Skowronkowej w Skierdach,
– 196.000 zł: wykonanie oświetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach.