Urząd Gminy Jabłonna

URZĄD GMINY JABŁONNA

Urząd Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna

Kancelaria Urzędu Gminy – Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 22 76-77-300, 22 76-77-301
fax: 22 76-77-324

Sekretariat Wójta
tel: 22 76-77-325

Sekretarz
tel: 22 76-77-302

Skarbnik
tel: 22 76-77-304

Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych
tel: 22 76-77-346

Wydział Obsługi Urzędu
tel: 22 76-77-322

Biuro Rady Gminy
tel: 22 76-77-319

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
tel: 22 76-77-307, 22 76-77-308

Wydział Budżetu i Finansów
tel: 22 76-77-305, 22 76-77-309

Referat Ładu Przestrzennego
tel: 22 76-77-342, 22 76-77-343

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel: 22 76-77-311, 22 76-77-316

Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel: 22 76-77-323, 22 76-77-327

Referat Gospodarki Komunalnej
tel: 22 774-37-33

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
tel: 22 76-77-313

Urząd Stanu Cywilnego
tel: 22 76-77-334

Biuro Spraw Obywatelskich
tel: 22 76-77-321, 22 76-77-344

Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich
tel: 22 76-77-331

Zespół Radców Prawnych, Informacja Publiczna
tel: 22 76-77-318

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel: 22 76-77-339, 22 76-77-340, 22 76-77-329

Referat Gospodarki Odpadami
tel: 22 76-77-347

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel: 22 76-77-332

Referat Promocji Gminy
tel: 22 76-77-330

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Obronności
tel: 22 76-77-328

Informatyk Gminny
tel: 22 76-77-312

Referat Administracyjno-Gospodarczy
tel: 22 76-77-317

Pracownia Urbanistyczna
tel: 22 76-77-314