Cięcia w budżecie gminy. Rezygnują z wydatków na blisko 5.000.000 zł

Wójt i radni zdecydowali się na kolejne cięcia w tegorocznym budżecie gm. Jabłonna. Podczas październikowej sesji Rady Gminy, zmniejszono wydatki budżetowe o blisko 5 mln zł. Lwia część tej kwoty to wydatki związane z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 października, wójt Jarosław Chodorski poprosił radnych o podjęcie nowej uchwały budżetowej. Radni przegłosowali obniżenie wydatków budżetowych o 4.968.923 zł. Między innymi pieniądze zostały zdjęcie z zadań dotyczących: inwestycji wod-kan (3.597.017 zł), wykonania projektu i budowy ul. Muzycznej w Skierdach (44.815 zł), opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłacenia składek społecznych w ramach usług opiekuńczych i wydatków na dożywianie (276.986 zł) i wynagrodzeń osobowych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Chotomowie (50.000 zł).

Przypomnijmy, że miesiąc wcześnie wydatki budżetowe na 2019 rok zmniejszono o 17.737.580 zł.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Ostre cięcia w budżecie. Rezygnują z inwestycji za ponad 17.000.000 zł