Orla w Skierdach. Ponad 1,1 mln zł za przebudowę drogi?

Urząd Gminy opublikował informację z otwarcia ofert na przebudowę ul. Orlej w Skierdach. Samorząd zamierzał przeznaczyć na ten cel 350 tys. zł, tymczasem najtańsza oferta wynosi blisko 1 mln 138 tys. zł.

Jabłonowski urząd planował przebudować ul. Orlą na odcinku 526 metrów. Dokumentacja przetargowa zakładała wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poboczy pełniących funkcję drenaży rozsączających. Dodatkowo przewidziana była regulacja wysokościowa gruntu na całej szerokości pasa drogowego.

Ile będzie kosztować przebudowa ul. Orlej w Skierdach?

We wtorek, 19 września Urząd Gminy opublikował listę firm, które wyraziły zainteresowanie wykonaniem inwestycji. Są to: ZiemBud Tomasz Ziemiecki ze Starych Pieścirogów – oferta w wysokości 1 137 932,05 zł, BAK-BRUK Marek Bazylewski z Nasielska – 1 451 400 zł i Falbruk z Warszawy – 1 881 900 zł.

– Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, zamawiający zamierza przeznaczyć 350 000,00 zł brutto – poinformował Urząd Gminy.

Czy gmina zdecyduje się dołożyć brakujące pieniądze? Przekonamy się niebawem. Jeśli tak, wytypowana firma będzie miała 90 dni kalendarzowych, od czasu zawarcia umowy, na realizację inwestycji.