Centrum Usług Wspólnych. Powstanie kolejna jednostka gminna?

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy zapadnie decyzja w sprawie utworzenia nowej jednostki gminnej – Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie. Władze gminy zamierzają powołać CUW ze względu m.in. na „optymalizację zatrudnienia i zasobów w jednostkach objętych obsługą wspólną”, czyli w gminnym żłobku, publicznych przedszkolach, szkołach oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Kierownictwo Urzędu Gminy przygotowało na poniedziałkową sesję Rady Gminy projekt uchwały w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie. Zgodnie z tym dokumentem, powołanie CUW planowane jest z dniem 1 kwietnia 2022 roku, zaś jako siedzibę jednostki wskazano adres Przedszkola Gminnego w Chotomowie przy ul. Żeligowskiego 27.

Za co będzie odpowiadać CUW?

– Celem działania CUW jest świadczenie usług z zakresu wspólnej obsługi na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna. Nadzór na działalnością CUW w Jabłonnie sprawuje Wójt Gminy Jabłonna – czytamy w proponowanym statucie CUW.

CUW miałoby zajmować się obsługą płacową, organizacyjno-gospodarczą, rachunkowością i sprawozdawczością: gminnego żłobka, publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Kolejne stanowisko dyrektorskie

Na czele CUW będzie stał dyrektor, którego będzie powoływał i odwoływał wójt.

Warto nadmienić, że w tej kadencji będzie to już trzecie tego typu stanowisko utworzone w gm. Jabłonna. W poprzednich latach wójt wraz z radnymi zdecydowali o utworzeniu spółki Eko Jabłonna i zatrudnieniu prezesa zarządu oraz o rozdzieleniu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dwie odrębne jednostki z dwoma dyrektorami.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Optymalizacja kosztów

– Przyczyną powołania nowej jednostki gminnej – Centrum Usług Wspólnych w Jabłonnie jest potrzeba ujednolicenia procedur, polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, obniżenia poziomu ryzyka realizowanych procesów, podniesienia poziomu sprawności zarządzenia obsługiwanymi jednostkami, optymalizacja zatrudnienia i zasobów w jednostkach objętych obsługą wspólną oraz optymalizacja kosztów funkcjonowania obsługi finansowej jednostek – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Urząd Gminy.

Czytaj także: