Mieszkańcy protestują ws. absurdu drogowego. „Domagamy się usunięcia słupków z ulicy Modlińskiej”

Mieszkańcy ul. Modlińskiej w Jabłonnie złożyli protest w Urzędzie Gminy, skierowany do wójta Jarosława Chodorskiego i przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Nowosińskiego. – Ostatnie działania i projekty Urzędu Gminy w Jabłonnie w kwestii ulicy Modlińskiej uznajemy za zupełnie pozbawione sensu. Oprócz ryzyka, wprowadzają szereg ograniczeń. Stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom i domagamy się usunięcia słupków z ulicy Modlińskiej oraz przywrócenia zatoki parkingowej przy sklepie spożywczym „Aria” – apelują do włodarzy gm. Jabłonna.

Jak informowaliśmy, Gmina Jabłonna przeznaczyła 250 tysięcy złotych na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego, w ramach której zakupiono m.in. 285 słupków drogowych. Słupki zamontowano na ul. Modlińskiej w Jabłonnie na odcinku od kościoła do lasu. – Powyższe elementy przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jabłonna – wyjaśniał już w maju Wojciech Nowosiński, przewodniczący Rady Gminy.

– Zadanie jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, a Gminą Jabłonna w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania polegającego na umieszczeniu słupków drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie gminy Jabłonna – informuje Patryk Pawlak, wz. Rzecznika Prasowego MZDW.

Patryk Pawlak dodaje, że porozumienie zawarte z Gminą Jabłonna zakłada ustawienie wspomnianych 285 słupków drogowych zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Rada Gminy określiła wartość udzielonej pomocy rzeczowej na kwotę 250 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać wykonana do końca tego roku.

Wójt informował o inwestycji w maju

W ramach inwestycji prace – związane z pojawieniem się słupków, urządzeń i znaków drogowych – miały zostać wykonane w czterech lokalizacjach na ul. Modlińskiej: w Jabłonnie na odcinku od lasu do kościoła, w Rajszewie na wysokości ul. Golfowej, w Bożej Woli na wysokości ul. Klonowej i w Bożej Woli na wysokości ul. Dębowej i ul. Modrzewiowej. Jak informowano podczas sesji Rady Gminy w maju, inwestycja ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

– Jak państwo doskonale wiecie, realizowaliśmy i realizujemy projekt budowy dróg rowerowych na terenie gm. Jabłonna, m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej. I w tym też zakresie projekt uchwały dotyczy, a bardziej szczegółowo tych miejsc, które zostały podczas realizacji tych ścieżek rowerowych czy dróg rowerowych zrealizowane, czyli te przejazdy rowerowe, to są cztery miejsca na terenie gm. Jabłonna na drodze wojewódzkiej (…). W tym zakresie przygotowujemy organizację ruchu, mieszkańcy wsi Rajszew również przeznaczali środki z funduszu sołeckiego na poprawę bezpieczeństwa właśnie na tych przejazdach rowerowych, żeby znalazły się dodatkowe elementy, które poprawiają bezpieczeństwo w tym zakresie (…). Dziękuję i bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu – apelował w maju do radnych wójt Jarosław Chodorski.

Źródło: Urząd Gminy Jabłonna

Mieszkańcy protestują

Do Urzędu Gminy wpłynęło pismo podpisane przez zdecydowaną większość mieszkańców ul. Modlińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wałową do końca ścieżki rowerowej. Mieszkańcy żądają usunięcia słupków. Poniżej publikujemy pełną treść protestu.

***

Protest mieszkańców ulicy Modlińskiej w Jabłonnie w kwestii instalacji słupków wzdłuż pasa drogowego przy ulicy Modlińskiej.

Mieszkańcy i właściciele nieruchomości przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie składamy wniosek o usunięcie słupków z pasa drogowego tejże ulicy od numeru 119 do numeru 217.

Powyższa inwestycja wydaje się być bezzasadna i stanowiąca ogromne komplikacje w codziennym funkcjonowaniu użytkowników chodnika, ścieżki rowerowej oraz wjazdów do poszczególnych posesji oraz wprowadzająca szereg ograniczeń oraz utrudnień w płynnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Na wskazanym odcinku ulicy bowiem, znajduje się kilka firm usługowych, którym słupki utrudniają bieżącą aktywność usługową.

Jako wieloletni mieszkańcy odprowadzający regularnie podatki do Urzędu Gminy liczylibyśmy na większe zrozumienie, analizę problemu oraz wsparcie w tym zakresie. Postawienie słupków wzdłuż ścieżki rowerowej i chodnika, oprócz utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, stanowi wręcz absurd bezpieczeństwa nadający się do nagłośnienia w ogólnopolskich mediach.

Wielu rowerzystów oraz mieszkańców podkreśla ogromne ryzyko i wskazuje na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników przedmiotowego odcinka drogi. W przypadku zachwiania rowerzysty lub wymijania się rowerzystów, prawdopodobne jest zderzenie ze słupkiem osadzonym w linii ścieżki rowerowej, co może spowodować bardzo przykre konsekwencje.

Dodatkowo utrzymanie takiego odcinka drogi zwiększy zaangażowanie i koszty służb oraz właścicieli posesji. Postawione słupki będą utrudniały w płynnym odśnieżaniu chodnika oraz wykaszaniu traw. W wyżej opisanych przypadkach jest możliwa tylko praca ręczna bez użycia cięższego sprzętu.

Jesteśmy przekonani, że Urząd Gminy jako podmiot zatwierdzający pomysł, zlecający projekt do realizacji powinien dokonać uprzednio konsultacji z mieszkańcami lub dokonać analizy ryzyka. Na wnikliwą uwagę zasługuje przypadek obok jedynego w tym promieniu sklepu spożywczego. Zainstalowane słupki przy sklepie spożywczym „Aria”, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy oraz przyjezdni utrudniają lub wręcz uniemożliwiają bezpieczne zatrzymanie się. Na etapie projektowania nowej ścieżki rowerowej i chodnika nie uwzględniono zatoki parkingowej przy tym sklepie. Zatoka parkingowa zrobiona została własnym sumptem właściciela i funkcjonowała ponad 20 lat. Teraz sytuacja została zaburzona i wydaje się krytyczna. Obecna sytuacja spowodowała, że klienci sklepu „Aria” zatrzymują pojazdy w osi jezdni przy ulicy Modlińskiej. Stwarza to zagrożenie wypadkami i kolizjami. Sklep spożywczy w tej okolicy funkcjonuje od wielu lat, jest jedynym sklepem w tym obszarze i wielu mieszkańców oraz przejezdnych chciałoby z powodzeniem korzystać z niego w przyszłości. Sytuacja obecna to uniemożliwia.

Jakakolwiek argumentacja wskazująca na to, że słupki są postawione, aby po ścieżce rowerowej i chodniku nie jeździły pojazdy samochodowe jest pozbawiona sensu, gdyż poza incydentalnymi przypadkami, nikt po tej trasie nie jeździł samochodami.

Ostatnie działania i projekty Urzędu Gminy w Jabłonnie w kwestii ulicy Modlińskiej uznajemy za zupełnie pozbawione sensu. Oprócz ryzyka, wprowadzają szereg ograniczeń. Stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom i domagamy się usunięcia słupków z ulicy Modlińskiej oraz przywrócenia zatoki parkingowej przy sklepie spożywczym „Aria”.

Do wiadomości:

  • Wójt Gminy Jabłonna – Pan Jarosław Chodorski
  • Przewodniczący Rady Gminy Jabłona – Pan Wojciech Nowosiński

Z poważaniem
mieszkańcy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie