Brak zgody na przepłacanie ścieżek rowerowych

Wójt Chodorski wystąpił do Rady Gminy o dołożenie 6.750.000 zł na budowę ścieżek rowerowych w gm. Jabłonna. Było to spowodowane niedoszacowaniem kosztów wykonania tej inwestycji oraz prawdopodobnie zbyt późnym ogłoszeniem przetargu. Radni dopytywali o powody niedoszacowania, ale nie było komu odpowiedzieć na te pytania. Wójt i sekretarz wyszli z sesji, natomiast wicewójt nawet nie pojawił się na obradach.

Czytaj dalej

Samorządowy Dzień Dziecka w Jabłonnie

Dzieci przejęły władzę w gm. Jabłonna! Dzisiaj punktualnie o godz. 9.00 wójt Jarosław Chodorski  przekazał klucze do gminy przedstawicielom Dziecięcego Samorządu. Młody wójt Mateusz rozpoczął swoje urzędowanie od spaceru po urzędzie i poznania współpracowników. Towarzyszyli mu nowa pani wicewójt Malina, przewodnicząca rady Ania oraz radni wybrani w drodze konkursu „Mali Mieszkańcy – Wielki Potencjał”.

Czytaj dalej

Nie pozyskano pieniędzy na wymianę pieców

Urząd zaproponował przeznaczyć 500 tys. zł na wymianę starych i nieefektywnych pieców na ekologiczne kotły wśród zainteresowanych mieszkańców gm. Jabłonna. – Zadanie to realizowane będzie ze środków własnych gminy z uwagi na brak możliwości pozyskania środków przez gminę z WFOŚ i GW – czytamy w projekcie uchwały. Jak okazuje się nabór wniosków na środki zewnętrzne został ogłoszony, ale…

Czytaj dalej