Nie będzie „Parkuj i Jedź” przy PKP Chotomów. Urząd bez dofinansowania

Mimo że pod koniec lipca Urząd Gminy zapowiadał budowę centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Chotomowie wraz z systemem „Parkuj i Jedź”, inwestycja prawdopodobnie nie dojdzie do skutku. Gmina Jabłonna ubiegała się o dofinansowanie w wysokości blisko 3,8 mln złotych, jednak Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę, zgodnie z którą jabłonowski urząd nie otrzyma nawet złotówki. – Dowiaduję się o tym od pana – mówi zaskoczony przewodniczący Rady Gminy. Wójt od dwóch tygodni nie przekazał tej informacji radnym.

Czytaj dalej

Program Rewitalizacji o wysypisku w Bożej Woli: „Badania ujawniły negatywny wpływ na wody podziemne”

Od kilku dni trwa dyskusja odnośnie awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni „Czajka” oraz zrzutu nieczystości do Wisły. Także mieszkańcy gm. Jabłonna boją się o jakość wody, z której korzystają na co dzień. Zagrożenie występuje jednak całkowicie gdzie indziej. W latach 1970-1992 w Bożej Woli funkcjonowało wysypisko odpadów. – Badania ujawniły negatywny wpływ tego obiektu na wody podziemne – czytamy w Programie Rewitalizacji Gminy Jabłonna, który Urząd Gminy opracował ponad 2 lata temu. 

Czytaj dalej

Awaria oczyszczalni „Czajka”. Ścieki spływają do Wisły

– Obecnie do Wisły dostaje się ok. 3 metrów sześciennych surowych ścieków na sekundę, co w ciągu doby może powodować zagrożenie zanieczyszczeniem Wisły ilością 260 tys. metrów sześciennych ścieków – informuje Ministerstwo Środowiska odnośnie poważnej awarii kolektorów ściekowych oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Ze względu na zagrożenie zanieczyszczenia wody w Wiśle, nie należy jej pobierać, ani z niej korzystać.

Czytaj dalej