Znamy wyniki wyborów w Wólce Górskiej

Zakończyły się wybory sołeckie na terenie gm. Jabłonna. Ostatnie zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy mieli wybrać sołtysa oraz Radę Sołecką odbyło się w Wólce Górskiej.

W poniedziałek, 30 marca o godz. 18.30 miało miejsce – w domu sołtysa – zebranie mieszkańców wsi Wólka Górska. Było kameralnie, nie zabrakło również pytań o modernizację wału wiślanego, jak i próśb, żeby gmina podjęła negocjacje z władzami Nowego Dworu Mazowieckiego na temat przyłączenia Wólki Górskiej przynajmniej do kanalizacji.

Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za dotychczasowym sołtysem – Janem Michałowskim i w trakcie wyborów oddali na niego 13 głosów. Wybrano także Radę Sołecką, w jej skład weszli: Zbigniew Byliński (12), Grażyna Pielach (13) i Adam Rafalski (13).

Jabłonna Dla Mieszkańców