Radni chcą, aby wójt nadal negocjował

Wójt Chodorski zamierza wydać 1.500.000 złotych na zakup nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej bez zlecenia ekspertyzy budowlanej. Komisje Rozwoju i Budżetowa zobligowały wójta do dalszych negocjacji z Gminną Spółdzielnią “Samopomoc Chłopska”.

We wtorek, 31 marca odbyło się wspólnie posiedzenie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej. Radni obradowali na temat zakupu nieruchomości na ul. Zegrzyńskiej 1 za cenę 1.500.000 zł. W trakcie posiedzenia przeprowadzono również wizytację budynku, w którym znajdują się m.in. GOPS i gminne archiwum.

– Nasza spółdzielnia chce skupić się na Legionowie i nie chce już utrzymywać tego budynku w Jabłonnie. Nasi członkowie są coraz starsi i chcieliby coś dostać za życia. Ostateczna cena za nieruchomość to 1.500.000 zł – poinformowała radnych Grażyna Połeć, prezes spółdzielni.

W dalszej części obrad dyskusja była nerwowa. Część radnych była zdania, że G. Połeć już nie zgodzi się na dalsze negocjacje. Odmienne stanowisko przedstawił Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy: – Nie możemy mówić za panią prezes, że podjęła ostateczną decyzję. Jeżeli mówimy, że mamy nóż na gardle, to ja mówię inaczej: mamy scyzoryk na gardle, a pani prezes topór nad swoją głową, bo chce koniecznie sprzedać budynek i doskonale zdaje sobie sprawę z kosztów inwestycji, które musi tam poczynić, żeby obiekt spełniał jakiekolwiek normy. My go możemy kupić albo nie.

Urzędowi Gminy zależy na zakupie nieruchomości, ponieważ wtedy z ul. Zegrzyńskiej na dniach nie musieliby wyprowadzać się pracownicy GOPS i archiwum. Pojawia się jednak pytanie, czy gmina jest gotowa wydać 1.500.000 zł na zakup nieruchomości i również zapewnić finansowanie remontu budynku (w tym dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych). Wspomniany remont może wymagać ogromnych nakładów pieniężnych. Jakich? Tego nie wiadomo, gdyż Urząd Gminy nie zdecydował się wykonać ekspertyzy budowlanej tego obiektu ze względu na koszt… od 15.000 do 20.000 zł.

W jaki sposób wójt zamierza znaleźć środki finansowe na zakup nieruchomości? Jak poinformowała Beata Stolarska, skarbnik gminy, zostaną wyemitowane obligacje, których spłata będzie rozłożona na trzy lata.

Taki wydatek może jednak pociągnąć za sobą spore konsekwencje. – Wydając 1.500.000 zł, jeśli pojawi się kolejny problem typu zmniejszenie subwencji oświatowej, za chwilę zabraknie nam pieniędzy na bieżące sprawy, takie jak oświetlenie czy remonty dróg. Jeśli w przyszłym roku chcemy występować do programów unijnych, skąd weźmiemy na to środki własne? Nie mamy ich. Powoli zapominam o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych – mówił W. Modzelewski.

Ostatecznie członkowie obu komisji zobligowali wójta, by do czasu czwartkowej sesji podjął się dalszych negocjacji ze spółdzielnią. Radni chcą, by wójt obniżył kwotę zakupu nieruchomości do poziomu 1.200.000 zł. Miejmy nadzieję, że Jarosław Chodorski pokaże, że nie jest mu obca sztuka udanych negocjacji.

Zdjęcia z wizytacji budynku na ul. Zegrzyńskiej znajdują się TUTAJ.

Jabłonna Dla Mieszkańców