Zgłoś kandydata na Przyjaciela Niepełnosprawnych

Do 16 lutego br. do Starostwa Powiatowego w Legionowie można zgłaszać kandydatury osób szczególnie zasłużonych dla niepełnosprawnych w powiecie legionowskim.

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych oraz samorządy Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego już po raz piaty wręczą lokalnemu działaczowi społecznemu order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”. To szczególne odznaczenie wręczane jest corocznie za stałą pomoc  osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w życiu codziennym oraz dobrowolne wspieranie organizacji zajmujących się niesieniem pomocy dla niepełnosprawnych. W ubiegłym roku Kapituła Orderu „Przyjaciel Niepełnosprawnych” uhonorowała dwóch działaczy społecznych – Andrzeja Bochacza, który od wielu lat współpracuje z Powiatowym Zespołem Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie prowadząc dla jego podopiecznych warsztaty witrażu  i Wojciecha Kowalczyka za działalność na rzecz osób chorujących na rdzeniowy zanik mięśni.

Wniosek o przyznanie nagrody należy złożyć według załączonego poniżej wzoru w terminie do 16 lutego 2018 r. do godz. 16.00 do Starostwa Powiatowego w Legionowie na adres: 05-119 Legionowo, ul. Władysława Sikorskiego 11, pokój 419, tel. 22 7640 419, na adres e-mailowy:janusz@kubicki.com.pl

Regulamin
Wniosek

Wręczenie orderu nastąpi 1 marca 2018 r., podczas uroczystego otwarcia VII edycji Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.

Źródło: Powiat Legionowski