Wójt odwołał dyrektora, ale…

Takiego zarządzenia nie spodziewał się nikt. W połowie grudnia wójt Jarosław Chodorski odwołał ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonnie Jolantę Braun. Natomiast dzień później…

Jak czytamy w zarządzeniu wójta z 14 grudnia, Jolanta Braun złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. – Odwołuję z dniem 14 grudnia 2020 roku Panią Jolantę Braun ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie – poinformował Jarosław Chodorski w zarządzeniu z 14 grudnia. – Powierzam Pani Elżbiecie Sieńkowskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie od dnia 15 grudnia 2020 r. do odwołania – jednocześnie dodając.

Przetasowania kadrowe w jabłonowskiej szkole nie potrwały jednak zbyt długo. Następnego dnia wójt postanowił przywrócić Jolantę Braun do pracy i tym samym odwołał swojej zarządzenie i wydał kolejne. – Powierzam Pani Jolancie Braun pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie na okres od 15 grudnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. – poinformował Jarosław Chodorski.

O komentarz do całej sprawy poprosiliśmy Jolantę Braun. – Powodem odwołania ze stanowiska dyrektora, była złożona przeze mnie rezygnacja w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Decyzję o powierzeniu obowiązków dyrektora podejmuje organ prowadzący – mówi Jolanta Braun.