Wójt bez absolutorium. Pamiętali o dokonaniach Muniak

Po raz pierwszy w historii gm. Jabłonna wójt nie otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni w ten sposób „podziękowali” za pracę poprzedniej wójt – Oldze Muniak.

W środę, 24 czerwca w Jabłonnie odbyła się sesja absolutoryjna. Radni musieli zastanowić się nad podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu w 2014 roku. Mimo że obecnie włodarzem gminy jest Jarosław Chodorski, to tak naprawdę oceniano pracę O. Muniak, która sprawowała funkcję wójta jeszcze do początku grudnia poprzedniego roku.

Ostatecznie rada nie udzieliła wójtowi absolutorium. Przeciwko było sześciu radnych (Chojnacki, Grzybek, Krajewski, Nowosiński, Szymkowski, Syguła), od głosu wstrzymało się siedmiu (Gałecka, Krzyżanowski, Lipińska, Majewska, Modzelewski, Świątko, Zieliński), a za był tylko jeden – Włodzimierz Kowalik. Na sesj nie był obecny Tomasz Wodzyński.

Co wpłynęło na takie wyniki głosowania? Zarzucono O. Muniak m.in. że niedostatecznie pozyskiwała środki zewnętrzne, nie realizowała projektów wodno-kanalizacyjnych i powstawały budowy bez zgody Rady Gminy. Wiele kontrowersji budził również temat budowy CEKS, gdzie część prac była realizowana bez przetargów, a środki finansowe na niektóre z nich były wydatkowane w niegospodarny sposób.

– Budżet był tworzony w zeszłym roku w poprzedniej kadencji, dlatego wymaga dopracowania, żebyśmy mogli go porządnie realizować. We wrześniu będziemy wspólnie pracować nad pierwszym naszym budżetem – mówił obecny wójt J. Chodorski.

Jabłonna Dla Mieszkańców