Sesja przerwana. Radca prawny opuścił posiedzenie

Dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy zostało przerwane. Powód? Urząd nie zapewnił obsługi prawnej, która była niezbędna przy dalszym procedowaniu projektów uchwał. Statut Gminy Jabłonna mówi, że w sesji bierze udział z głosem doradczym radca prawny urzędu.

W środę, 24 czerwca miała odbyć się XI Sesja Rady Gminy Jabłonna. Obrady rozpoczęły się już o godz. 10.00 i przebiegały sprawnie. Niespodziewanie ok. godz. 15.40 posiedzenie opuścił Sławomir Markowski, radca prawny urzędu.

– Mamy problem, ponieważ nie ma na sesji obsługi prawnej. W porządku obrad są uchwały dotyczące skargi na działalność wójta i nie ma osoby kompetentnej, która mogłaby udzielić odpowiedzi – zauważył Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy. – Statut gwarantuje obsługę prawną i urząd powinien nam ją zapewnić. Radca prawny ma obowiązek być na sesji – kontynuował.

Jak okazuje się, § 29 Statutu Gminy Jabłonna pkt 1 mówi wyraźnie, że „w sesji biorą udział z głosem stanowiącym radni, a z głosem doradczym – Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, radca prawny Urzędu Gminy oraz sołtysi”.

Podczas dzisiejszego posiedzenia radni często korzystali z pomocy radcy prawnego. Można domyślać się, że byłoby podobnie przy projektach uchwał dotyczących stanowiska rady odnośnie do skargi na działalność wójta, które pozostały jeszcze do procedowania po opuszczeniu sesji przez mecenasa Markowskiego.

– Nie mamy zabezpieczonej obsługi prawnej na dalszą część dzisiejszego posiedzenia. W związku z tym ogłaszam przerwę w obradach Rady Gminy do poniedziałku do godz. 16.00 – podjął decyzję W. Modzelewski.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza wpadka radcy prawnego. Dzień przed kwietniową sesją odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej. Radni omawiając projekty uchwał potrzebowali pomocy prawnej, ale Urząd Gminy nie był w stanie jej zapewnić, ponieważ radca prawny jest obecny w Jabłonnie tylko w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00, a posiedzenie odbywało się akurat we wtorek.

Warto wiedzieć, że – jak poinformowano na marcowej sesji Rady Gminy – w tegorocznym planie wydatków budżetowych zapisano 93.000 zł na świadczenia usług prawnych polegających na bieżącej obsłudze prawnej urzędu poprzez zewnętrzną kancelarię prawną. Umowa z Kancelarią Radcy Prawnego Sławomira Markowskiego obowiązuje do końca 2015 roku.

Jabłonna Dla Mieszkańców