Urząd Marszałkowski czeka na bardziej zdecydowane działania gminy

– Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, do czego zobowiązała się gm. Jabłonna, warunkuje podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania wnioskowanego zamierzenia – informuje Adam Struzik, marszałek województwa. Z powodu powolnych działań Urzędu Gminy, samorząd województwa nie może zarezerwować środków w przyszłorocznym budżecie i zlecić przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie.

W tym roku – według zapisów w budżecie gminy – miała zostać wykonana dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowskiej i Modlińskiej. Podczas listopadowej sesji Rady Gminy Jarosław Chodorski, wójt Jabłonny stwierdził, że w 2015 roku nie będzie w stanie zrealizować tej inwestycji. Została jedynie wykonana koncepcja, która zawierała błędy i była do poprawki.

– Wójt Gminy Jabłonna zobowiązał się między innymi do pełnego sfinansowania kosztów przygotowania zadania inwestycyjnego, obejmujących między innymi koszty przygotowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Dotychczas nie było ze strony gminy jakichkolwiek sygnałów świadczących o braku możliwości wywiązania się z zawartych zobowiązań i chęci odstąpienia od zawartego porozumienia, bądź też zmiany wynikających z niego zobowiązań – informuje Adam Struzik, marszałek województwa.

Marszałek nie ukrywa, że nie jest mu znany stan zaawansowania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

– Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, do czego zobowiązała się gm. Jabłonna w ww. porozumieniu (w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Jabłonna zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 630, które zostało zawarte 19 grudnia 2014 r. – przyp. red.), warunkuje podjęcie rozmów na temat ewentualnego współfinansowania lub finansowania wnioskowanego zamierzenia – pisze Adam Struzik, marszałek województwa.

Samorząd województwa w związku z powolnymi działaniami Urzędu Gminy, obecnie nie jest w stanie zarezerwować środków finansowych w budżecie na 2016 r.

– Wobec powyższego rozpatrzenie możliwości wprowadzenia realizacji wnioskowanego zamierzenia do planów wydatków inwestycyjnych wskazane będzie w momencie zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwalających na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 ulicy Modlińskiej z drogą powiatową nr 1820W ulicą Chotomowską – informuje Adam Struzik, marszałek województwa.

Przypomnijmy, w połowie września Zbigniew Garbaczewski, radny powiatowy i Mariusz Grzybek, radny gminny wystosowali petycję do marszałka Struzika (TUTAJ). Zwrócili się oni z prośbą o wpisanie przebudowy skrzyżowania do budżetu województwa mazowieckiego i jej realizację w 2016 roku. W międzyczasie radni otrzymali wsparcie od starosty Roberta Wróbla i Jana Grabca, ówczesnego wiceministra administracji i cyfryzacji. Doszło również do spotkania z wicemarszałkiem województwa.

– Już wtedy wicemarszałek wyraził chęć pomocy w tej sprawie, jednak bez podstawowych ruchów gminy tj. przedstawienia uzgodnionego projektu przebudowy skrzyżowania, do czego gmina się zobowiązała, nie można zarezerwować środków w budżecie i zlecić realizacji zadania przez samorząd województwa mazowieckiego – mówi Zbigniew Garbaczewski, radny powiatowy.

Teraz kolej na Urząd Gminy – zarządzany przez Jarosława Chodorskiego – który musi wykonać projekt. Bez niego samorząd województwa nie wykona inwestycji, na którą niecierpliwie czekają mieszkańcy.

Jabłonna Dla Mieszkańców