Technologia w służbie ekologii

Popularyzacja samochodów elektrycznych i rozbudowa sieci punktów do ładowania tego typu pojazdów to główne założenia Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji. Dokument podpisano w trakcie konferencji „Pomóżmy miastom oddychać”, która odbyła się 1 marca br. w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie.

W trakcie spotkania poświęconego tematyce czystych technologii w energetyce i transporcie zaprezentowano potencjał Centrum Badawczego PAN KEZO, przedstawiono propozycję autorskiej technologii mikrokogeneracji wraz z systemem elektrofiltrów opracowanej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz zainicjowano Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji PPEM, który ma pomóc w realizacji rządowego Planu Rozwoju Elektromobilności. PPEM to inicjatywa mająca na celu zrzeszenie przedstawicieli przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych, Centrum Badawczego KEZO PAN i związanych z nim jednostek badawczych dla rozwoju elektromobilności.

Pojazdy z napędem elektrycznym oraz rozbudowa infrastruktury niezbędnej do ich obsługi to odpowiedź na coraz większe zagrożenie związane z nadmierną emisją CO2, szkodliwych pyłów i smogiem. Nowoczesna technologia w tym przypadku przyczyni się do skuteczniejszej walki o czystsze powietrze. Podpisanie porozumienia PPEM połączono z przekazaniem pierwszej partii taksówek elektrycznych stanowiących początek elektrycznej floty pracującej na terenie miasta Warszawy.

20 Nissanów LEAF już wyjechało na stołeczne ulice w ramach taboru Electric Taxi – nowego przewoźnika opartego w stu procentach na flocie pojazdów elektrycznych.

W konferencji uczestniczyli wiceprezes PAN prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, wiceminister energii dr Michał Kurtyka, dyrektor IMP PAN prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektorzy instytutów badawczych, przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju, prezesi firm z branży emobility oraz przedstawiciele samorządów zainteresowani tematyką czystych technologii w energetyce i transporcie. Powiat Legionowski reprezentował wicestarosta Jerzy Zaborowski.

Według Ministerstwa Energii w Polsce działa 305 stacji do ładowania samochodów elektrycznych. W 2020 r. ma być już ponad 6,5 tys. zwykłych stacji ładowania oraz ponad 300 stacji szybkiego ładowania. Dzięki współpracy sygnatariuszy i Partnerów Programu, jeszcze w tym roku po ulicach Warszawy jeździć będzie ponad 200 elektrycznych taksówek.

Powiat Legionowski