Sygnalizacja będzie tamować ruch?

W czwartkowe popołudnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy doszło do ważnego spotkania. Z inicjatywy radnych: Mariusza Grzybka, Wojciecha Nowosińskiego oraz Tomasza Wodzyńskiego dyskutowano na temat planowanego uruchomienia systemu rejestrującego przejazd samochodów na czerwonym świetle na Drodze Krajowej 61 przy Rondzie Biskupów Płockich.

Istnieje bowiem ryzyko, że system spowoduje problemy z przejezdnością ronda na odcinku od Jabłonny do Warszawy. Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba zatrzymać się przed sygnalizatorem (zieloną strzałką), do czego rzadko, który kierowca stosuje się, bo to mogłoby spowodować spowolnienie ruchu i możliwość powstawania korków.

Według radnego Grzybka samochody jadące do Warszawy ul. Modlińską, które poruszają się prawym, bezkolizyjnym pasem, mogłyby  wjeżdżać na DK61 bez sygnalizacji świetlnej. – Takie rozwiązanie mogłoby upłynnić ruch, skoro już teraz są bardzo długie korki. Z Chotomowa nie można wjechać na tę drogę, a podejrzewam, że po uruchomieniu systemu, korki będą sięgać Rajszewa czy Skierd. A może nawet jeszcze dalej – mówił M. Grzybek.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którzy zarządzają DK61, zadeklarowali że dokonają pomiarów ruchu na rondzie oraz sprawdzą możliwości techniczne co do utworzenia bezpiecznego pasa ruchu bez sygnalizacji świetlnej.

Urząd Gminy wystosował pismo do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, w którym proszą o niewdrażanie systemu do czasu zakończenia prac przez GDDKiA. Po analizach i ewentualnych zmianach, wyjazd od strony Jabłonny będzie płynny i nie spowoduje tamowania się ruchu.

Radni zwrócili również uwagę na ich zdaniem błędy w działaniu sygnalizacji świetlnej. Przedstawiciel GDDKiA zobowiązał się do sprawdzenia także tego faktu.

Jabłonna Dla Mieszkańców