Święto Gminy Jabłonna jednak we wrześniu?

– Rada Gminy Jabłonna zobowiązuje wójta do utrzymania terminu organizacji Święta Gminy Jabłonna w dniu 4 września 2016 roku, zgodnie z podpisaną umową z Domem Zjazdów i Konferencji PAN – takie stanowisko podczas ostatniej sesji wydali radni. Czy wójt wycofa się z propozycji zorganizowania festynu 21 i 22 maja na boiskach sportowych za kościołem w Jabłonnie?

We wtorek poinformowaliśmy, że tegoroczne Święto Gminy Jabłonna odbędzie się w maju. Jak okazało się ten termin stoi jednak pod znakiem zapytania.

Podczas środowej sesji Rady Gminy Arkadiusz Syguła przeczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu negatywnie opiniuje podjęcie jednosobowej decyzji w sprawie przełożenia realizacji Świata Gminy Jabłonna na inny termin niż zaplanowano dotychczas. Komisja tym samym wyraża swoją dezaprobatę wobec działań wójta, co do stylu podjęcia tej decyzji. Proponowana zmiana jest zmianą dla zmiany, która nie niesie żadnych merytorycznych przesłanek. Święto Gminy Jabłonna odbywające się dotychczas od kilkunastu lat we wrześniu pozostało w pamięci mieszkańców, stając się się tradycją gminną. Niedopuszczalny jest jednak fakt, że decyzja została podjęta przez wójta bez żadnych uzgodnień z Radą Gminy, jak również komisją merytoryczną, która to opiniuje. Nie została również dotrzymana umowa pomiędzy wójtem gm. Jabłonna, a dyrektorem Pałacu PAN w Jabłonnie w sprawie realizacji tego święta w miesiącu wrześniu. Dziwi nas brak poszanowania przez wójta gminnych tradycji oraz podpisanych przez siebie umów, jak również pominięcia Rady Gminy Jabłonna w podejmowaniu decyzji.

Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy odczytał stanowisko 12 radnych.

Rada Gminy Jabłonna zobowiązuje wójta do utrzymania terminu organizacji Święta Gminy Jabłonna w dniu 4 września 2016 roku, zgodnie z podpisaną umową z Domem Zjazdów i Konferencji PAN.

W. Modzelewski poinformował, że to jest prośba radnych o przeanalizowanie i zmianę terminu na 4 września.

– 22 maja odbywają się komunie w kościele w Chotomowie, 21 maja odbywa się powtórka komunii w Jabłonnie, 21 maja odbywa się również komunia szkoły społecznej w Jabłonnie. Jeżeli głównym celem i założeniem tego festynu ma być zaprezentowanie osiągnięć dzieci z naszych szkół, to nie uważa pan, że jest to wyjątkowo nieodpowiedni termin? – zapytał przewodniczący RG.

Wójt Jarosław Chodorski zapowiedział, że po świętach przedstawi decyzję, co do ostatecznego terminu Święta Gminy Jabłonna.

Jabłonna Dla Mieszkańców