Wybory w OSP Jabłonna

Ostatnia sobota w OSP Jabłonna była w dniem podsumowań, rozliczeń, dokonywania wyborów – w tym tych „ludzkich” oraz planowania działań na kolejne miesiące. Tego właśnie dnia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Jakie były wyniki?

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP Jabłonna zakończyło kadencję 2011-2016 władz statutowych. Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak ważne to było wydarzenie dla jednostki.

Na zebraniu pojawili się również samorządowcy: wójt Jarosław Chodorski, przewodniczący Rady Gminy Witold Modzelewski i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Zenon Chojnacki. Byli również obecni bryg. Arkadiusz Pich, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie i dh Zbigniew Frydrychowicz, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jabłonnie.

Efektem kilkugodzinnych obrad był wybór Zarządu OSP Jabłonna na lata 2016-2021 w osobach:
– prezes zarządu: dh Krzysztof Goślicki
– I wiceprezes-naczelnik: dh Paweł Wodzyński
– wiceprezes: Stanisław Sosnowski
– sekretarz zarządu: Aleksandra Kukla
– skarbnik OSP: Ewa Szczypkowska.

Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej w osobach: Piotr Tarkowski, Arkadiusz Karwański i Adam Maskiewicz. Dokonano również wyboru przedstawicieli OSP Jabłonna do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz delegatów na zjazd gminny.

Jabłonna Dla Mieszkańców, fot. OSP Jabłonna