Rozmawiali o terrorystach

W środę w legionowskiej komendzie odbyło się kolejne już spotkanie policjantów z dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych. Tym razem ze wszystkich gmin powiatu legionowskiego, w tym gm. Jabłonna. Tematyka spotkania związana była z terroryzmem.

Gościom przedstawiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym takich jak wtargnięcie osoby agresywnej posiadającej broń lub niebezpieczne narzędzie na teren szkoły bądź zamachu bombowego.

Spotkanie dyrektorów oraz pracowników szkół z legionowskimi policjantami jest  konsekwencją realizacji Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 realizowanego w jednostkach organizacyjnych policji.

Zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych ze wszystkich gmin w powiecie obejrzeli film edukacyjny przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz warszawskiej policji z serii „Nie warto ryzykować! Wtargnięcie napastnika do szkoły”.

Zgromadzeni zostali zapoznani z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego, w tym wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz podczas zarządzonej ewakuacji. Policjanci przekazali też informacje na czym polegają działania służb ratowniczych podczas takich wydarzeń. Na koniec uczestnicy spotkania  otrzymali płyty z filmem oraz broszury informacyjne, aby wszyscy pracownicy placówek oświatowych mogli zapoznać się z tak ważnymi informacjami.

inf. na podstawie / fot. KPP w Legionowie