Strefa czerwona w całej Polsce. Coraz więcej obostrzeń

Od soboty (24.10) obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywały na terenie całego kraju. Dodatkowo rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, m.in. naukę zdalną dla klas 4-8 szkół podstawowych i obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia w godz. 8.00-16.00 pod opieką rodzica lub opiekuna.

Ponadto zostaje zawieszona stacjonarna działalność lokali gastronomicznych i restauracji (dopuszczone jedynie dowozy lub na wynos). Z kolei w imprezach, spotkaniach i zebraniach w przestrzeni publicznej może uczestniczyć tylko do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Rząd postanowił również ograniczyć przemieszczanie się osób powyżej 70. roku życia – osoby w tym wieku będą mogły wychodzić z domu tylko w przypadku wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we Mszy św.

Podjęto także decyzję o zawieszeniu działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przez 26 października.

fot. Twitter/KPRM