STRAJK. Od poniedziałku prawdopodobnie bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Po naszej interwencji Urząd Gminy Jabłonna wydał komunikat dotyczący planowanej akcji strajkowej w szkołach i przedszkolach w gm. Jabłonna. Urząd zobowiązał się również, że jeszcze dziś pojawią się komunikaty na temat działania placówek w związku z protestem. Od poniedziałku prawdopodobnie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Wczoraj wieczorem na naszym portalu opublikowaliśmy artykuł dotyczący ogólnopolskiego strajku w oświacie, który rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia. W proteście będą uczestniczyć także placówki z terenu gm. Jabłonna. Zwróciliśmy w nim uwagę, że jabłonowski urząd – w przeciwieństwie do okolicznych samorządów, które informują na bieżąco o strajku – unika tematu. W wyniku naszej interwencji, dziś rano wydano oficjalny komunikat.

– W ostatnich tygodniach w gminnych placówkach oświatowych odbyły się referenda wśród nauczycieli w sprawie przeprowadzenia akcji strajkowej. Większość nauczycieli podjęło decyzję o poparciu akcji. W związku z tym od poniedziałku 8 kwietnia w trzech gminnych szkołach podstawowych i dwóch przedszkolach najprawdopodobniej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W trakcie akcji strajkowej zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów prawnych o zapewnienie swoim dzieciom opieki. Rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk (nieprzewidziane zamknięcie placówki) przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Jednocześnie informujemy, że w trakcie prowadzonej akcji strajkowej placówki oświatowe nie będą zapewniały posiłków. W czwartek 4 kwietnia 2019 r. na stronach wszystkich placówek oświatowych znajdą się komunikaty dotyczące działania placówek w związku z zaplanowaną akcją strajkową. Od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r., na stronach szkół i przedszkoli, każdego dnia do godziny 14:00 będą pojawiały się aktualne informacje o sytuacji w placówkach oświatowych. Informacje będę również wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz platformę i-przedszkole – informuje Andrzej Jasiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy.

Dzieci z terenu gm. Jabłonna uczęszczają również do legionowskich szkół i przedszkoli. Poniżej przedstawiamy dzisiejszy komunikat Urzędu Miejskiego w Legionowie.

Do ostatniej chwili nie będzie zapewne wiadomo, czy w poniedziałek rozpocznie się strajk w oświacie. Legionowskie placówki oraz ratusz przygotowały jednak ofertę dla najmłodszych mieszkańców. Sytuacja ze strajkiem jest jednak dynamiczna, zachęcamy do śledzenia stron szkół, miasta, mediów społecznościowych oraz dzienników elektronicznych.

W związku z planowanym strajkiem w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo (nie dotyczy Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 6, Przedszkola Miejskiego nr 9 i Przedszkola Miejskiego nr 11) informujemy, że w przypadku uczniów klas 0 – III szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli placówki będą organizowały zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla tych dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w tym czasie w innej formie po wcześniejszym zgłoszeniu tej potrzeby w placówce.

Dla uczniów klas IV – VIII, gimnazjów oraz liceum instytucje kultury oraz sportu przygotowały ofertę umożliwiającą atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Oferta dotyczy zajęć w dniach 8-9 kwietnia br.

Arena Legionowo
8-9.04 godz. 11.00 – 13.00 zajęcia z animatorem (w zależności od pogody DPD Arena Legionowo lub Stadion Miejski), 13.00 – 14.00 wycieczka rowerowa

Scena 210
8.04 warsztaty bębniarskie 10-14.00
9.04. zajęcia fotograficzne 10 – 14.00
zapisy będzie prowadził Referat Kultury i Współpracy Urzędu Miasta Legionowo (22 766 40 78)

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie (sala widowiskowa w Ratuszu)
8 – 9.04 projekcje filmowe w godz. 8.00 – 16.00

Muzeum Historyczne w Legionowie – możliwość zwiedzania wystaw
8.04
11.30 – 13.30 – „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach
11.30 – 15.30 – „De Profundis… archeologia ziem powiatu legionowskiego”
13.30 – 15.30 – „Dzieje Legionowa 1877-1990”

9.04
08.30 – 10.30 – „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach
08.30 – 13.30 – „De Profundis… archeologia ziem powiatu legionowskiego”
13.30 – 15.30 – „Dzieje Legionowa 1877-1990”

Miejska Biblioteka Publiczna
8-9.04 pokaz filmu ,,Storm. Opowieść o odwadze” wraz z warsztatami godz. pokazów 10.00, 12.15, 14.30
możliwość przetestowania najnowszych gier na konsole
Straż Miejska
8-9.04 Dzień otwarty w monitoringu wizyjnym Centrum Komunikacyjnego

Urząd Miasta Legionowo

Daniel Szablewski