Starostwo z dofinansowaniem na przebudowę drogi w Bożej Woli

Starostwo Powiatowe otrzyma 4 miliony złotych na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od DW 630 w Bożej Woli do DW 631 w Górze w gm. Wieliszew. Wspomniana kwota będzie pochodzić w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W środę (31.03) wojewoda opublikował listę projektów, które uzyskały rekomendację w ramach RFIL.

– Dofinansowanie w kwocie 4 mln zł otrzymał także projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817W w gminach Jabłonna i Wieliszew, od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631, na odcinku o łącznej długości 3 732 mb”. Dzięki niemu zrealizowana zostanie kompleksowa przebudowa nawierzchni drogi do parametrów drogi klasy Z i kategorii ruchu KR3, przebudowa wysokościowa chodnika, budowa ścieżki rowerowej na odcinku 806,5 m po stronie gminy Wieliszew jako dowiązanie do istniejącego ciągu rowerowego, przebudowa odwodnienia, zjazdów bramowych oraz wymiana oznakowania pionowego i korekta oznakowania poziomego – informuje Powiat Legionowski.

Dofinansowanie także na ZOZ „Legionowo”

Starostwo otrzyma również 2 mln zł na zakup cyfrowego aparatu RTG, densytometru, mammografu, aparatu USG z kompletem głowic (obraz 4D, intima-media) oraz unitu stomatologicznego z wbudowanym modułem RTG jamy ustnej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”. – Sprzęt pozwoli realizować świadczenia związane z profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem zachowawczym i zabiegowym – wyjaśnia starostwo.

RFIL to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Powiat Legionowski do tej pory w ramach RFIL uzyskał wsparcie w wysokości 14,1 mln zł.