Skarbnik zarabia najwięcej

Poznaliśmy oświadczenia majątkowe za 2015 rok kierownictwa Urzędu Gminy. W poprzednim roku najwięcej zarobiła pani skarbnik. Wójt nadal spłaca kredyty.

W poprzednim miesiącu gmina opublikowała oświadczenia majątkowe wójta Jarosława Chodorskiego, wicewójta Marcina Michalskiego, sekretarza Joanny Gwadery i skarbnik Beaty Stolarskiej.

Najwyższe wynagrodzenie za 2015 rok wykazała B. Stolarska – 146.101,44 zł.  Nieznacznie mniej zarobił wicewójt Michalski, który zainkasował 145.267,10 zł. Należy jednak podkreślić, że blisko 36.000 zł otrzymał od byłego pracodawcy.

Dopiero na trzecim miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia uplasował się J. Chodorski. Na jego konto wpłynęło 136.991,59 zł. Jest to jednak zdecydowany przeskok względem 2014 roku, kiedy to zarobił tylko 57.059,33 zł. Najniższe wynagrodzenie za poprzedni rok przypadło sekretarz Gwaderze – 104.470,78zł (w tym środki z poprzedniego miejsca pracy).

Spośród kierownictwa jabłonowskiego urzędu, kredytami posiłkuje się tylko wójt. W poprzednim roku miał zaciągnięte zobowiązania na kwotę ok. 148.000 zł. To oznacza, że sukcesywnie spłaca kredyty – w oświadczeniu majątkowym za 2014 rok miał bowiem wpisaną kwotę ok. 180.000 zł.

Warto zauważyć, że z powyższego grona jedynie wicewójt Michalski nie posiada domu, mieszkania, ani żadnej działki. Zgromadził za to największe środki pieniężne – 199.000 zł. Z kolei wójt ma odłożone na koncie 645,61 zł, skarbnik Stolarska 123.000 zł, natomiast sekretarz Gwadera ok. 29.000 zł.

Jabłonna Dla Mieszkańców