Będzie przebudowa Szkolnej, ale bez środków zewnętrznych

W drugiej połowie sierpnia zakończy się przebudowa ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie. Inwestycja jest wykonywana jedynie ze środków własnych gminy. Urząd ubiegał się zewnętrzne dofinansowanie, ale wniosek został odrzucony przez wojewodę z powodu niezłożenia wymaganych dokumentów.

Około 480.000 zł będzie kosztować przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonnie na odcinku od ul. Modlińskiej do ronda S2. Firma Planeta z Warszawy wykona na odcinku ok. 390 metrów nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki z kostki betonowej. Powstanie też nowy azyl dla pieszych, zostaną przebudowane progi zwalniające i zwężenia pasów ruchu. Ponadto prace obejmą odwodnienie drogi.

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy zwiększono środki finansowe na tę inwestycję do kwoty 567.000 zł. Samorządowcy nie mieli wyboru, ponieważ kilka miesięcy temu wójt Jarosław Chodorski planując budżet, zakładał, że na wykonanie inwestycji wystarczy jedynie 350.000 zł. Niestety, ale pomylił się.

Możliwe, że gmina liczyła na pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Urząd ubiegał się o ok. 353.000 zł w ramach tzw. schetynówki na 2016 rok. Okazało się jednak, że przez błąd jednego z urzędników wniosek naszej gminy nie był weryfikowany i nie otrzymaliśmy nawet złotówki.

– Komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie odrzuciła wniosek z powodu braku wymaganych prawem budowlanym dokumentów uprawniających do wykonania przebudowy – mówiła nam kilka miesięcy temu Agnieszka Sobczak, naczelnik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Gminy.

W czerwcu zarezerwowano również 280.000 zł w budżecie gminy na rozbudowę ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do granic gminy. Zabiegali o to mieszkańcy osiedli Bukowy Dworek i Sosnowy Zakątek, którzy zebrali ok. 200 podpisów pod wnioskiem skierowanym do włodarzy. Argumentowali oni, że przebudowa ulicy pozwoli na wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych i pozwoli spełnić warunki techniczne, by autobusy linii 741 i 731 nadal mogły przejeżdżać w okolicy ich osiedli. Obawiali się bowiem, że jeśli środki nie zostaną zabezpieczone, to w końcu ZTM zmieni trasę linii autobusowych.

Jabłonna Dla Mieszkańców