Będzie zmieniany statut Gminy Jabłonna

Rada Gminy powołała Komisję Statutową, która zmieni istniejący statut Gminy Jabłonna bądź opracuje nowy. Prace obejmą również statuty sołectw. Do 10 kwietnia mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski i sugestie.

W składzie komisji znajdują się: Arkadiusz Syguła, Teresa Gałecka, Bogumiła Majewska, Dorota Świątko i Witold Modzelewski.

Mieszkańcy mogą składać wnioski, sugestie oraz propozycje zmian w Biurze Rady Gminy do 10 kwietnia.

Jabłonna Dla Mieszkańców