Powstanie filia Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Od września dzieci przejdą do budynku przy kościele

W Szkole Podstawowej w Jabłonnie brakuje miejsca dla kolejnych uczniów, natomiast zapowiadana od 2018 roku budowa nowej szkoły za obwodnicą nawet nie ruszyła. Urząd Gminy próbuje ratować się dzierżawą budynku przy kościele, gdzie od 1 września 2022 roku ma funkcjonować filia jabłonowskiej podstawówki. Wójt zdecydował o przeznaczeniu na ten cel blisko 1,8 mln zł.

Podczas czerwcowej sesji Rady Gminy wójt Jarosław Chodorski poinformował o podpisaniu aktu notarialnego na dzierżawę nieruchomości – wraz z zapleczem, parkingiem i całą infrastrukturą towarzyszącą – przy kościele w Jabłonnie, gdzie w przeszłości mieściła się szkoła niepubliczna. Umowa na dzierżawę budynku parafialnego będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2028 roku, a gmina przeznaczy na ten cel około 1,8 mln zł.

– To z pewnością odciąży nasze działania oświatowe w Szkole Podstawowej w Jabłonnie – stwierdził Jarosław Chodorski.

Do budynku parafialnego zostanie przeniesionych część klas ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Wójt poinformował, że urząd planuje, że filia szkoły rozpocznie swoje funkcjonowanie już we wrześniu. Najpierw jednak muszą zostać przeprowadzone prace związane z odnowieniem i doposażeniem budynku. – W sprawach organizacji roku szkolnego i poszczególnych zajęć odpowiedzialny jest dyrektor – dodał Jarosław Chodorski.

Za dużo uczniów

Radni przegłosowali pod koniec czerwca uchwałę, która umożliwia organizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku parafialnym.

– Ze względu na sytuację lokalową szkół gminnych i niemożliwy do przewidzenia wcześniej dopływ znacznej liczby uczniów, niezbędne jest utworzenie nowej lokalizacji prowadzenia zajęć – czytamy w uchwale.

Urząd dał do zrozumienia, że taka decyzja spowodowana jest przyjęciem do szkół na terenie gminy 88 uczniów z Ukrainy. Ich rodzice deklarują kontynuowanie nauki w naszej gminie w roku szkolnym 2022/2023.

Działka pod szkołę zakupiona w 2018 roku

Decyzja o dzierżawie budynku parafialnego na potrzeby uczniów z Jabłonny spowodowana jest, jak można domyślać się, przede wszystkim nierozpoczęciem budowy nowej szkoły w Jabłonnie. Urząd Gminy pozyskał na ten cel już w 2018 roku – za około 2,5 mln zł – działkę od Polskiej Akademii Nauk, ale nadal nawet nie rozpoczął budowy szkoły.