Naprawy dróg na terenie gminy. „Opóźnienie wynosi półtora miesiąca”

Mieszkańcy muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o naprawy dróg. – Bieżące utrzymanie dróg w tym roku jest opóźnione w stosunku do tego, co planowaliśmy, o półtora miesiąca – poinformował Tomasz Gralewski z Urzędu Gminy Jabłonna. Co jest powodem?

Tomasz Gralewski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej podkreślił, że półtoramiesięczne opóźnienie „jest na dzisiaj”, jak również nie jest w stanie zagwarantować terminów naprawy konkretnych dróg.

– Przyczyny opóźnienia są takie, o których państwo również doskonale wiedzą, m.in. brak towaru, warunki pogodowe i inflacja, która wymusiła na nas podjęcie negocjacji z uwagi na fakt, że wykonawca złożył wniosek o podwyżkę cen – komentował na czerwcowej sesji Rady Gminy Tomasz Gralewski.

Urzędnik dodał jednak, że gmina posiada odpowiednie środki na wykonanie prac.

Wiele dróg czeka na pierwsze naprawy

– Na drogi, na których już byliśmy, nie będziemy wracać w najbliższym czasie, ponieważ nie mogę sobie pozwolić, żeby przykładowo wsie zachodnie czekały jeszcze miesiąc. W ramach gwarancji wracam na Leszczynową czy Kisielewskiego i te gwarancje będą realizowane w późniejszym czasie. Na dziś jednak jest wiele dróg, które jeszcze nie miały możliwości, żeby być przynajmniej doprowadzone do stanu przejezdności – stwierdził Tomasz Gralewski.

Zgodnie z informacją przekazaną przez naczelnika, bieżące utrzymanie dróg we wsiach zachodnich rozpocznie się około 15 lipca.