Ponad 1 mln zł dla Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie, w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pozyskał kwotę 1 mln 340 tys. zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich w powiecie legionowskim.

Program realizowany jest od 1 czerwca 2017 r. do końca roku. W jego ramach osoby zamieszkujące na wsi i zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 25 tys. zł. Na ten cel urząd pracy przeznaczy 1 mln złotych. W programie przewidziano również wsparcie w postaci zorganizowania staży dla 30 osób bezrobotnych. Zaplanowano także refundację kosztów dla pracodawców, którzy utworzą stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego zamieszkującego tereny wiejskie, w wysokości do 25 tys. zł na jedno miejsce pracy.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 czerwca br. i potrwa do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie przy ul. gen. W. Sikorskiego 11, pok. 311 lub 312 oraz pod numerami telefonu 22 764 03 11 (dotacje, refundacje), 22 764 03 12 (staże).

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie wynika, że ponad 1500 bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie w powiecie legionowskim jest uprawnionych do skorzystania z programu aktywizacji zawodowej. To blisko połowa ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Źródło: Starostwo Powiatowe