Podpisano umowy na projektowanie ścieżek rowerowych

Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie gm. Jabłonna. Gmina musi wyrobić się do końca września z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwoleń na budowę. Czy uda się zdążyć, mimo powolnego tempa prac?

W maju napisała do nas p. Marta z Chotomowa, która zainteresowała się tematem zaawansowania prac związanych z projektem dotyczącym powstania ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy.

– Czy podpisano umowy z projektantami? – zapytała p. Marta.

– Umowy podpisano 18 maja – odpowiedział Michał Smoliński, kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej.

Warto dodać, że w Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty i w przypadku trzech zadań tę wybrano 26 kwietnia, natomiast czwartego, czyli ostatniego – 4 maja.

Mimo że wójt Jarosław Chodorski co najmniej od lipca 2016 roku posiada świadomość konieczności wybudowania ścieżek rowerowych do końca maja 2018 roku, prace idą w bardzo wolnym tempie. Od wspomnianego lipca 2016 roku gm. Jabłonna posiada koncepcję planowanych tras rowerowych, jednak dopiero teraz podjęła prace projektowe. Swoje zaniepokojenie zaawansowaniem robót wyrażali m.in. Roman Smogorzewski, prezydent Legionowa i Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Jeśli gm. Jabłonna nie wyrobi się z budową ścieżek rowerowych, może nie tylko stracić ponad 4 mln zł środków zewnętrznych, ale istnieje zagrożenie, że pozostałe gminy (Legionowo, Wieliszew, Radzymin, Nieporęt, Łomianki, Czosnów i Nowy Dwór Mazowiecki) nie otrzymają dofinansowań z powodu zaniedbań jabłonowskiego partnera. Jeżeli doszłoby do tego, sprawa miałaby swój finał w sądzie.

Jabłonna Dla Mieszkańców