Nowa szkoła w Jabłonnie? „Najważniejszy problem to pieniądze”

Urząd Gminy zamierza zlecić opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego w Jabłonnie. Możliwe, że wójt w ten sposób zamierza odwlec w czasie rozpoczęcie budowy nowej szkoły. Powód? W budżecie gm. Jabłonna nie ma pieniędzy na realizację inwestycji. W ostatnim czasie wyrzucono do kosza koncepcje budowy Przedszkola Gminnego w Chotomowie i zagospodarowania przestrzennego centrum Jabłonny. A jak będzie z koncepcją zespołu szkół?

Od 2018 roku mieszkańcy Jabłonny czekają na rozpoczęcie projektowania i budowę szkoły podstawowej przy ul. Akademijnej w Jabłonnie. Mimo że gmina posiada odpowiedni teren do realizacji inwestycji, nie spieszy się z realizacją zadania.

Nie ma pieniędzy na szkołę

– Jaki jest problem budowy szkoły? Pierwszy to czas, a najważniejszy to pieniądze. Gdybyśmy otrzymali taką petycję ze wskazaniem źródła finansowania, pozyskania środków zewnętrznych czy ich zorganizowania, byłaby sensowa i zasadna – mówił w poprzednim roku przewodniczący Rady Gminy Wojciech Nowosiński.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Uchwalono budżet na inwestycje w 2020 roku. Rok później ogromne zadłużenie

Poziom planowanego zadłużenia gm. Jabłonna w 2021 roku wyniesie ponad 91 mln zł. Wśród zaplanowanych inwestycji nie ma zadania dotyczącego budowy szkoły.

– Kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku planowana jest na kwotę 68.008.000 zł i zwiększy się do kwoty 91.535.000 zł w roku 2021 (około 68% zadłużenia). Dane te wskazują na konieczność prowadzenia dużej dyscypliny finansów, ażeby nie utracić płynności finansowej i możliwości spłaty długu – czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez Urząd Gminy Jabłonna.

Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową dług ma zostać spłacony do 2039 roku.

Koncepcje nie są realizowane

W tegorocznym budżecie zabezpieczono jedynie 200.000 zł na wykonanie analizy zagospodarowania oraz wstępnej koncepcji budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W tym celu wójt Jarosław Chodorski powołał zespół ds. wypracowania programu użytkowo-przestrzennego i zorganizowania konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu szkolnego na działce przy ul. Akademijnej w Jabłonnie.

Podobna sytuacja miała miejsce w poprzedniej kadencji w przypadku Przedszkola Gminnego w Chotomowie. Powstał zespół ekspercki, rozpisano konkurs na koncepcję architektoniczną przedszkola, laureatom wręczono 45.000 zł w ramach przyznanych nagród i nie zdecydowano się na wykorzystanie opracowanej koncepcji. Prawdopodobnie dlatego, że nie była zgodna z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nadal nie wiadomo, kiedy faktycznie przedszkole zostanie wybudowane.

>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Pomysł na zmianę centrum Jabłonny? Likwidacja Kauflandu i Obi, a później budowa bloków

W poprzednim roku gmina zorganizowała również konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum Jabłonny. Dla laureatów przygotowano nagrody w łącznej kwocie 10.000 zł. Zwycięska praca zakłada m.in. likwidację marketów Kaufland i Obi oraz należących do nich parkingów i budowę kilkudziesięciu bloków. Koncepcja jest praktycznie niemożliwa do realizacji, ponieważ Urzędu Gminy nie stać na zakupienie terenów, na których znajdują się hiermarkety i parkingi.

Nie szkoła, a zespół szkół

Należy wspomnieć, że wójt Chodorski od poprzedniego roku czyni starania, aby na działce pry ul. Akademijnej wybudować wspólnie ze starostwem zespół szkół, na który składałyby się szkoła podstawowa i szkoła średnia. Powód? Tak jak wspominaliśmy wcześniej, prawdopodobnie problemy związane z brakiem odpowiednich środków finansowych na budowę dużej szkoły podstawowej.

W ostatnich latach głównym argumentem odnośnie budowy nowej szkoły podstawowej, było przepełnienie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie. Pomysł gminy może zatem doprowadzić do sytuacji, że ten problem nadal nie zostanie rozwiązany, ponieważ decyzja o budowie dwóch szkół w jednym miejscu, automatycznie wiąże się ze zmniejszeniem liczby miejsc przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej w nowej placówce oświatowej na Przylesiu. Planowany budynek nie jest bowiem z gumy i przyjmie określoną liczbę uczniów. Warto również pamiętać, że ze szkoły średniej nie będą korzystać tylko uczniowie z gm. Jabłonna, ale również młodzież z innych gmin. Kiedy wyrażano zgodę na zakup działki pod budowę placówki oświatowej, mowa była jedynie o powstaniu dużej placówki szkoły podstawowej dla dzieci z terenu gm. Jabłonna.