Pomysł na zmianę centrum Jabłonny? Likwidacja Kauflandu i Obi, a później budowa bloków

Wójt Jarosław Chodorski i przewodniczący rady Wojciech Nowosiński zastanawiają się, jak w przyszłości będzie wyglądać centrum Jabłonny. W tym celu Urząd Gminy zorganizował konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego wspomnianego centrum. Zwycięska praca zakłada m.in. likwidację marketów Kaufland i Obi oraz należących do nich parkingów. Z uznaniem gminnych samorządowców spotkała się propozycja budowy kilkudziesięciu bloków.

Z końcem poprzedniego miesiąca rozstrzygnięto konkurs urbanistyczny dla studentów na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum Jabłonny. Jury, w którego składzie zasiadali m.in. sekretarz gminy Agnieszka Sobczak, przewodniczący Rady Wojciech Nowosiński i radny Adam Piątkowski, wybrało 3 najlepsze prace i wyróżniło kolejne 2. Dla najlepszych Urząd Gminy przygotował nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10.000 zł.

– Zadaniem konkursu było przedstawienie pomysłu na stworzenie centralnej przestrzeni gminy – przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców. Przestrzeni, w której mieszkańcy chcieliby spędzać wolny czas i która mogłaby stać się miejscem spotkań oraz organizacji ważniejszych wydarzeń gminnych. Niemniej prace te nie definiują ostatecznego kierunku przekształceń, a raczej mają stanowić inspirację do dalszej dyskusji z mieszkańcami Jabłonny o tym jak powinno wyglądać centrum miejscowości i jaką powinno pełnić funkcję – informuje gm. Jabłonna.

Jak zwycięską pracę opisuje Urząd Gminy?

– Praca ta w sposób najpełniejszy odpowiedziała założeniom konkursu: tworzy atrakcyjną oprawę ul. Zegrzyńskiej, wyposażając ją w przestrzenie publiczne (place) w miejscach węzłowych. Ponadto wzmacnia i uczytelnia oś kompozycyjną skierowaną na zabytkowy kościół przy ul. Modlińskiej, jednocześnie naprawiając błędy architektoniczne z przeszłości i odsłaniając widokowo zabytek. Autorzy pracy operują prawidłowo skalą zabudowy, która jednocześnie nadaje charakter miejski rejonowi opracowania, a jednocześnie nie przytacza istniejącej historycznej zabudowy. Praca posiada również walor włączenia w obszar Centrum Jabłonny terenów położonych na zachód od ulic Zegrzyńskiej i Królewskiej. Pozwala na otworzenie publicznej dyskusji o szczegółowych rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych, a jednocześnie daje możliwość wymiany niektórych swoich elementów (kwartałów zabudowy) i zaszczepienie wartościowych elementów innych prac nagrodzonych w konkursie. Zaletą pracy jest również fakt, że elementy założenia urbanistycznego można wprowadzić w życie w bliskiej perspektywie czasowej, dzieląc założenie na etapy realizacyjne. Wreszcie, należy podkreślić wysoki walor warsztatowy pracy i atrakcyjne przedstawienie założeń projektowych – informuje Urząd Gminy.

Urzędnicy nie wspominają jednak o dość istotnej kwestii. Koncepcja zakłada przede wszystkim budowę kilkudziesięciu bloków, których większość miałaby znajdować się w miejscu marketów Obi i Kaufland oraz na przylegających parkingach.

Większość samorządów, zlecając wykonanie koncepcji, robi to z myślą o wdrożeniu ich w życie. Czy tak będzie w przypadku naszej gminy? Jest to wątpliwe, ponieważ właścicielem wyżej wymienionych terenów nie jest gmina. Jabłonowskiego urzędu również nie stać na wykupienie marketów i terenów, na których znajdują się.

Ciekawostką jest, że koncepcja zakładałaby również likwidację obecnych pawilonów handlowych przy ul. Zegrzyńskiej.

fot. własne / Urząd Gminy