Lasy pójdą pod zabudowę

Mimo że niejednomyślnie, to jednak radni wyrazi pozytywną opinię na pozbawienie charakteru ochronnego lasów położonych na dwóch działkach prywatnych. To nie spodobało się przedstawicielom Stowarzyszenia Jabłonna.

Podczas majowej sesji Rada Gminy miała zaopiniować projekty związane z wyłączeniem ochronności lasów na działkach w Chotomowie i Jabłonnie. Pierwsza ma powierzchnię 4162 metrów kwadratowych, druga 5179 metrów kwadratowych. Na obu znajdują się obecnie lasy. Aby działki mogły zostać przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, m.in. należy zdjąć z istniejących na nich lasach ochronność.

– Gmina Nieporęt w ten sposób „odlesiła” setki hektarów, przeznaczając je w perspektywie do możliwości opracowania planów, które przeznaczą te tereny pod zabudowę. Opracowując uchwałę, wzorowaliśmy się na poczynaniach gm. Nieporęt – mówiła Grażyna Kacprzykowska, kierownika Referatu Ładu Przestrzennego.

Z przedstawioną informacją nie zgodził się członek Stowarzyszenia Jabłonna, który stwierdził, że posiada dane według których gm. Nieporęt „odlesiła” nie setki hektarów, a niewiele ponad 20.

– Uważam, że ważnym czynnikiem społecznym w gminie, która ma 43% lasów, jest to, by działki pozostawały leśne. Zgoda na „odlesianie” spowoduje lawinę i pojawią się następne „odlesienia”. Wtedy obudzimy się się w betonowym otoczeniu – kontynuował.

Co ciekawe, urząd nie przygotował na ostatnią sesję informacji obrazującej ile tego typu działek na terenie gm. Jabłonna znajduje się w rękach prywatnych. Nie wiadomo, czy z czasem kolejni właściciele nie będą występować z podobnymi wnioskami.

Radni prezentowali różne opinie na temat wyłączenia ochronności lasów. Tomasz Wodzyński stwierdził, że należy uszanować własność prywatną, Zenon Chojnacki przekonywał, iż likwidując lasy, zabiera się dzikim zwierzętom ich dom, natomiast Wojciech Nowosiński był zdania, że stawia się na szali ochronę środowiska i rozwój gminy.

Ostatecznie Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała pozbawienie – na obu działkach – charakteru ochronnego lasów.

Jabłonna Dla Mieszkańców