Warto zgłaszać interwencje

Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kowalik przekonał się, że w czasie sesji Rady Gminy warto zgłaszać nawet drobne interwencje. Jeszcze niedawno pasy zieleni przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie były zarośnięte ponad półmetrową trawą.

– Wykoszenie oraz pielęgnacja krzewów wzdłuż ul. Modlińskiej. Myślę o pasie od Urzędu Gminy w kierunku poczty, a także w drugą stronę – W. Kowalik wskazywał, gdzie powinny wyruszyć wykonawcy odpowiedzialni za tego typu prace.

Jak okazało się, prośba radnego spotkała się z odzewem i jeszcze w maju trawniki zostały wykoszone.

Jabłonna Dla Mieszkańców