Konsultowano program „Rodzina 500 na plus” na Mazowszu

Założenia programu oraz warunki jego realizacji to główne tematy poruszone podczas piątkowych konsultacji społecznych rządowego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda zaplanował 1,9 mld zł na wypłatę świadczeń.

Z przedstawicielami mazowieckich samorządów, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych rozmawiali Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. W planie budżetu wojewody na wypłatę tych świadczeń są środki w wysokości 1,9 mld zł. Te w razie potrzeby mogą zostać uzupełnione o środki z rezerw.

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w kwietniu 2016 r. Jego celem jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci oraz przeciwdziałanie spadkowi demograficznemu w kraju. Pierwsze świadczenia mają być wypłacane w drugim kwartale tego roku.

– Świadczenie wychowawcze 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód. Mniej zamożni z dochodem do 800 zł na członka rodziny (1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) dostaną wsparcie także na pierwsze dziecko. Wsparciem mogą być również objęte rodziny zastępcze. O prawo do świadczeń może ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka – informuje zespół prasowy wojewody.

Wnioski będzie można składać w sposób tradycyjny (papierowo) lub drogą elektroniczną. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres jednego roku od 1 października do 30 września następnego roku. W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wsparciem w Polsce objętych zostanie 2,7 mln rodzin, które otrzymają 500 zł na 3,8 mln dzieci.

AK, fot. PAP