GDDKiA zlikwiduje „zielone strzałki” na rondzie S-2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zlikwidować „zielone strzałki” na rondzie S-2 w Jabłonnie. Od kilku tygodni sygnalizatory są zasłonięte czarną folią.

– Dlaczego zasłonięto sygnalizatory na wyjeździe z Jabłonny? – pyta nasz czytelnik.

Od 19 listopada 2015 r. na skrzyżowaniu DK61 z ul. Modlińską i Brzozową w Jabłonnie działają rejestratory przejazdu pojazdów na czerwonym świetle. Jak okazało się, system rejestrował również auta, które przejeżdżały przez skrzyżowanie, mimo że pozwalały na to tzw. „zielone strzałki”.

– Dotychczasowe programy zapewniały obsługę wlotu ul. Modlińskiej od strony Centrum m. Jabłonna częściowo z wykorzystaniem sygnalizatora S-2 („zielona strzałka”), przed którym jest obowiązek zatrzymania się pomimo, że w tym przypadku sygnał zielony na tym sygnalizatorze wyświetlany był bezkolizyjnie. Stosowanie się do zapisów prawa groziło znacznymi utrudnieniami na wyjeździe z miasta, a niestosowanie się, mandatem karnym (za niestosowanie się do sygnałów drogowych) – przyznaje Jan Krynicki, rzecznik prasowy Biura Generalnego Dyrektora GDDKiA.

Warszawski Oddział GDDKiA postanowił zatem wykonać i zainstalować zamienne programy sygnalizacji świetlnej. W związku z tym tymczasowo zasłonięto „zielone strzałki”.

– Jako, że wprowadzone rozwiązanie, gdzie w pierwszym okresie wyświetlania sygnału zielonego na przedmiotowym wlocie nie ma możliwości przejazdu przez całe skrzyżowanie, jest nietypowe, to sygnalizatorów nie demontowano od razu z uwagi na okres adaptacji i obserwacji rozwiązania. Docelowo przewiduje się likwidacje omawianych sygnalizatorów S-2 – informuje J. Krynicki.

Ponadto czytelnicy zwracają uwagę na sytuacje, gdy w trakcie jednego przejazdu, auto nie zatrzyma się na 2 lub 3 czerwonych światłach. – Czy taki przejazd jest liczony jako jedno wykroczenie? – pytają.

– Każdy przejazd na czerwonym świetle stanowi de facto osobne wykroczenie – odpowiada Wydział Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

DS