Konkurs na gminną kartkę wielkanocną

Wójt gm. Jabłonna zachęca dzieci i młodzież do zaprojektowania gminnej kartki wielkanocnej. Prace konkursowe można składać w Urzędzie Gminy do 12 marca.

– Już po raz piąty zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 16 lat, mieszkające w Gminie Jabłonna, do zaprojektowania gminnej kartki wielkanocnej! Na prace konkursowe czekamy do 12 marca 2021 r. Projekty można składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Jabłonna lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna – przekazuje Urząd Gminy.

Powołana przez wójta Jarosława Chodorskiego komisja konkursowa, spośród złożonych prac, wybierze laureatów konkursu w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat.

Wybrane prace, po odpowiednim opracowaniu graficznym, zostaną wydrukowane i staną się gminnymi kartkami wielkanocnymi, które wraz z życzeniami od wójta będą rozsyłane pocztą. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 marca 2021.

Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia – TUTAJ oraz metryczkę pracy – TUTAJ. Z regulaminem konkursu można zapoznać się TUTAJ.

Fot. Urząd Gminy