Koncepcja przebudowy skrzyżowania do poprawki?

Po kilku miesiącach oczekiwań Urząd Gminy przedstawił koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic Chotomowskiej i Modlińskiej w Jabłonnie, którą następnie przekaże do zaopiniowania marszałkowi Struzikowi. Radni ocenili, że przygotowane warianty są niedopracowane.

Już w styczniu br. gmina miała pochwalić się opracowaną koncepcją. Z racji, że urzędnicy z tym zwlekali, radni zwołali na ostatni poniedziałek posiedzenie połączonych komisji, podczas którego zobowiązano urząd do przedstawienia koncepcji oraz kosztów przebudowy skrzyżowania ul. Modlińskiej i Chotomowskiej. Jak okazało się, temat cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy wypełnili salę konferencyjną.

Przedstawiona koncepcja zakłada trzy warianty przebudowy skrzyżowania. Pierwszy wariant polega na powstaniu małego ronda ze średnicą zewnętrzną 24 metry (jezdnia – 7 m), chodnikami wokół niego i wyspami dla pieszych. Zachodzi w nim potrzeba wywłaszczenia ok. 35 metrów kwadratowych gruntów. Szacunkowy koszt przebudowy wynosi ok. 800.000 zł, ale nie uwzględnia kosztów kolidującej infrastruktury, która znajduje się pod ziemią.

Drugi wariant zakłada budowę średniego ronda o średnicy zewnętrznej 48 metrów (jezdnia – 5 m), jak również chodników i wysp. W tym przypadku trzeba będzie wywłaszczyć ok. 700 metrów kwadratowych gruntów, natomiast koszt inwestycji wyniesie ok. 1.600.000 zł.

Najmniejsze koszty wiążą się z realizacją ostatniego wariantu. Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z detektorami ruchu jest szacowana w przedziale od 120.000 do 150.000 zł. W zależności od zapotrzebowania, można będzie zmieniać liczby i długości faz. Pod uwagę jest brana również instalacja sygnalizacji bez detekcji ruchu, która miałaby kosztować mniej.

Wicewójt Marcin Michalski poinformował, że koncepcja zostanie przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu do zaopiniowania. Według wicewójta za dwa miesiące gmina otrzyma wytyczne, który wariant będzie możliwy do realizacji. Podkreślił także, że przy budowie ronda, wykup gruntów będzie leżał po stronie gminy.

– Jestem przedstawicielką właścicieli działek, które znajdują się naprzeciwko ul. Chotomowskiej. Jakby doszło do postania ronda, nasze działki nie będą nadawały się do niczego. Rondo podejdzie nam pod same domy. Najlepszym rozwiązaniem są światła – powiedziała jedna z okolicznych mieszkanek.

Radni wytknęli niedoróbki w koncepcji. Mariusz Grzybek zauważył, że całkowicie zapomniano o ścieżce rowerowej, natomiast Zbigniew Garbaczewski dodał, że przy powstaniu sygnalizacji należy pomyśleć także o chodnikach i prawoskrętach z ul. Modlińskiej w ul. Chotomowską i z ul. Chotomowskiej w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego.

Zdania na temat wariantów były podzielone. Jedni mówili, że lepszym pomysłem będzie budowa ronda, inni byli bardziej przekonani do sygnalizacji. Oceniono, że najtrudniejszy do realizacji będzie wariant drugi, który ze względu na wywłaszczenia może wywołać protesty mieszkańców. Zastanawiano się, czy małe rondo nie zablokuje ruchu, podobnie jak brak lewoskrętów i prawoskrętów przy sygnalizacji.

– Z dzisiejszej rozmowy wynika, że stoimy w punkcie wyjścia. Minął rok i nadal rozmawiamy w tym samym temacie. Zobowiązaliśmy się jako gmina, że w 2015 roku wykonamy nie koncepcję, a projekt. Projektu nie wykonaliśmy, koncepcja jak widać do poprawki i cały czas mamy mnóstwo wątpliwości – stwierdził Witold Modzelewski, przewodniczący Rady Gminy.

W. Modzelewski zauważył, że gmina zapłaciła za wykonanie koncepcji 21 września ub.r., a dopiero po blisko pół roku urząd przedstawił efekty pracy wykonawcy. Dodał również, że w tegorocznym budżecie nie ma ani złotówki na opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania.

– Mamy koncepcję, nad którą dalej trzeba pracować, ponieważ nie mamy uwzględnionych szczegółów, o których mówią obecne dzisiaj osoby. Jak długo jeszcze będziemy czekać? Proszę kierownictwo urzędu o poważne zajęcie się tym tematem. Dlaczego dzisiaj nie ma projektanta, który mógłby na bieżąco uwzględniać uwagi i w ciągu kilku dni przedstawić nową koncepcję przykładowo świateł? Jak długo będzie tolerowane takie postępowanie Wydziału Inwestycji? – pytał przewodniczący RG.

W. Modzelewski stwierdził, iż oczekuje, że w ciągu dwóch tygodni zostanie przedstawiona poprawiona koncepcja. Jak również poprosił, żeby wójt Jarosław Chodorski spotkał się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego i starostwa, aby można było rozmawiać o konkretach związanych z projektowaniem i finansowaniem zadania, a nie „bujać w obłokach, że inwestycja ma być”.

– Decyzję będzie podejmował marszałek Struzik. Marszałek musi jednak mieć przedstawione już gotowe warianty. Jeśli ich nie będzie, marszałek nie będzie za nas projektował. Te warianty muszą być poprawione – ocenił radny Grzybek.

W trakcie dyskusji wicewójt Michalski przyznał, że Urzędowi Marszałkowskiemu zostanie przedstawiony do zaopiniowany także wariant z sygnalizacją, który zakłada powstanie prawoskrętu.

Obecna na posiedzeniu radna powiatowa Olga Muniak poinformowała, że starostwo nie zamierza wyłożyć środków finansowych na przebudowę skrzyżowania. Jest to związane z porozumieniem zawartym z gminą, w którym powiat zobowiązał się wykonać chodnik na ul. Partyzantów w Chotomowie, natomiast jabłonowski urząd w zamian miał przygotować projekt przebudowy skrzyżowania. Starostwo ze swoich obietnic już rozliczyło się. Warto dodać, że samorząd wojewódzki rozważy zabezpieczenie środków finansowych na inwestycję, dopiero po przedstawieniu projektu przez gminę.

Jabłonna Dla Mieszkańców