Będą dostarczać decyzje

Od poniedziałku sołtysi i upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy dostarczają mieszkańcom decyzje wymiarowe podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na 2016 rok. Od 15 lutego do 4 marca będą dostarczane do mieszkańców decyzje podatkowe.

Skuteczne doręczenie wymaga osobistego odbioru, w związku z tym, decyzje podatkowe są dostarczane również w godzinach popołudniowych i wieczornych. – Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa (art. 148) pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju. Pisma mogą być również doręczane w siedzibie organu podatkowego, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W przypadku gdy jest to niemożliwe pismo doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie – informuje Urząd Gminy. W przypadku wątpliwości dotyczących decyzji podatkowych, należy kontaktować się z pracownikami Referatu Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami telefonów: 22 76 77 337/338/305 lub mailowo pod adresem: podatki@jablonna.pl

Jabłonna Dla Mieszkańców