Dzień otwarty w szkołach podstawowych

W najbliższą sobotę w Szkole Podstawowej w Jabłonnie i Szkole Podstawowej w Chotomowie odbędzie się dzień otwarty. Dyrektorzy obu placówek zapraszają dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych. Chotomowska szkoła zaprasza również przyszłych pierwszoklasistów.

Dzień otwarty w SP w Jabłonnie – w związku ze zbliżającą się rekrutacją do oddziałów przedszkolnych – został zaplanowany na sobotę, 20 lutego w godz. 9.00-13.00. W tym czasie rodzice bądź prawni opiekunowie będą mogli obejrzeć sale i zapoznać się z ich wyposażeniem.

Z kolei dzień otwarty w SP w Chotomowie odbędzie się w godz. 10.00-13.00. Dyrekcja zaprasza rodziców i dzieci, które od najbliższego roku szkolnego będą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych lub 1. klas. Szkoła tego dnia planuje zorganizować spotkanie z dyrektorem i nauczycielami oraz możliwość zapoznania się z salami lekcyjnymi i pozostałymi pomieszczeniami.

W najbliższych dniach ukaże się artykuł na temat harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.

Jabłonna Dla Mieszkańców