KOMENTARZ MIESZKAŃCA: „Finisz 2015”

– Gdyby był chociaż plan rozwoju naszej gminy, to może nie byłoby się czym niepokoić. W sytuacji, gdy go nie ma, to takie pozycje dają możliwości różnego rodzaju gier pomiędzy Wójtem a radnymi – pisze o tegorocznych inwestycjach mieszkanka Jabłonny. Zapraszamy do zapoznania się z listem, który trafił na naszą skrzynkę elektroniczną. Jednocześnie zachęcamy do przesyłania swoich przemyśleń na kontakt@jablonnadlamieszkancow.pl

Nasz szanowny Wójt albo urodził się za późno albo za wcześnie. Za późno, ponieważ czasy autokratycznych  rządów  w cywilizowanym świecie  już minęły, a za wcześnie, bo na razie brak oznak wskazujących na odejście od demokracji.

Podczas ostatniej w 2015 roku sesji Rady Gminy wyszło na jaw, że bez wiedzy (nie mówiąc już o zgodzie) Rady Gminy wybudowano ze środków na bieżące utrzymanie dróg dwie ulice – jedną w Chotomowie, drugą w Wólce Górskiej. Możliwe, że obie inwestycje powstały niezgodnie z prawem. Obawiam się, że Wójt mógł naruszyć dyscyplinę budżetową, robiąc inwestycje, których nie było w budżecie na rok 2015.

Przy czym ulica w Chotomowie prowadzi tylko do nowo powstałej myjni. Nie jest wytłumaczeniem w tej sprawie ani to, że mieszkańcy ul. Wiślanej w Wólce Górskiej bardzo potrzebowali nakładki asfaltowej, ani też to, że już w sierpniu Wójt wspomniał w swoim sprawozdaniu o przygotowywaniu uproszczonej dokumentacji na budowę ulicy w Chotomowie. Wójt twierdzi, że układanie kostki i nakładka asfaltowa to bieżące utrzymanie dróg, chociaż w wydanej na cześć Wójta laurce – „Wieści z naszej gminy” – jest napisane, co to jest bieżące utrzymanie dróg: ,,kruszywowanie i równanie, odnowienie poziomych znaków drogowych oraz prace porządkowe ciągów pieszo jezdnych”.

Chodniki w wielu miejscach są pozarastane, niedługo nie będzie ich widać, a mimo to nie czyści się ich, ponieważ buduje się ulice dla wybranych. W podjętej obronie Wójt powiedział, że także przy cmentarzu w Jabłonnie ulepszał ulicę. W Jabłonnie jednak tylko wyrównał drogę gruntową równiarką – wykonał więc bieżące utrzymanie drogi. Panie Wójcie, czy Pan nie dostrzega różnicy tak jak pomiędzy przebudową a remontem? Może zatrudnieni przez Pana pracownicy to rozróżniają – więc proszę ich słuchać, a jeżeli nie, to proszę pomyśleć o ich wymianie. Ach zapomniałam, że może Pan to autokrata?

Oglądając retransmisję z sesji Rady Gminy, ma się wrażenie, że cała ta nasza władza kpi z nas w żywe oczy. Wójt nie odpowiada na proste pytania przewodniczącego. Radna nie bacząc na przepisy prawa, pochwala wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy w Wólce Górskiej. Radny zapomina, że jest osobą publiczną i mówi, że może bywać, gdzie chce. Prawie wszyscy radni uznają za bezzasadną skargę mieszkanki na brak odpowiedzi w odpowiednim terminie na jej pismo, ponieważ w stosunku do pracowników Wójt wyciągnął konsekwencje. Jakie to ma znaczenie przy skardze na opieszałość, co zrobi Wójt w stosunku do pracownika, który nie przygotował mu w terminie odpowiedzi? Dziś śmieszą mnie bardzo zarzuty stawiane poprzednim wójtom. Nie słyszałam, aby naruszyli dyscyplinę budżetową czy wchodzili w nowy rok z niewykonanym budżetem roku poprzedniego. Oczywiście niektórzy powiedzą, że umieli sobie załatwić, aby papiery mieć w porządku. Ale to umieli.

Na zakończenie jeszcze jedna sprawa, która poruszyła mnie chyba bardziej od powyższych. To budżet na 2016 rok. W wydatkach inwestycyjnych uchwalonego budżetu są pozycje „niedookreślone”, np. „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jabłonna”. Pytam, gdzie to ma być budowane? Gdyby był chociaż plan rozwoju naszej gminy, to może nie byłoby się czym niepokoić. W sytuacji, gdy go nie ma, to takie pozycje dają możliwości różnego rodzaju gier pomiędzy wójtem a radnymi.

Obecnie będę czekać na głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta. Pragnę przypomnieć, że Wójt  nie wykonał budżetu na 2015 roku i możliwe, że naruszył dyscyplinę budżetową. Jeżeli radni zagłosują „za”, to znaczy, że poza własnymi interesami, nie obchodzi ich nic. Wtedy będę mieć już tylko nadzieję, że będziemy mądrzy przynajmniej po szkodzie.

Mieszkanka Jabłonny
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)