Ani razu nie zapłacili za śmieci

Mimo że od połowy 2013 roku obowiązują nowe przepisy ustawy śmieciowej, na terenie naszej gminy są jeszcze właściciele nieruchomości, którzy ani razu nie zapłacili rachunku za odbiór odpadów komunalnych. Łączne zaległości mieszkańców gm. Jabłonna wynoszą ponad 200 tysięcy złotych.

1 lipca 2013 roku gminy przejęły obowiązek gospodarki odpadami komunalnymi, przez co zostały zmuszone przez państwo do wprowadzenia nowych opłat śmieciowych oraz zebrania od właścicieli nieruchomości deklaracji. Stawki za wywóz śmieci na terenie gm. Jabłonna wynoszą 10 zł od osoby za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane.

– Na dzień 31.12.2015 zaewidencjonowano  41 nieruchomości, za które od początku działania systemu właściciele nie uiścili opłaty. W stosunku do tych właścicieli wszczęto postępowanie egzekucyjne – informuje Anna Klimczuk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy.

Jak okazuje się, łączne zaległości mieszkańców gm. Jabłonna od momentu wejścia w życie opłaty śmieciowej wynoszą 207.986,67 zł.

Urząd Gminy przekonuje, że próbuje radzić sobie z dłużnikami. W jaki sposób? Najpierw przypomina o zadłużeniu wysyłając gminnego sms-a, a następnie wystawiane jest upomnienie, które trafia do właściciela nieruchomości. Ostatecznym krokiem jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

– Podejmowanie ww. działań przynosi wymierne efekty i prowadzi do zmniejszenia zaległości – mówi A. Klimczuk.

DS