JABŁONNA. Woda niezdatna do picia, zawiera bakterie coli

Woda z wodociągu przy ul. Instytuckiej w Jabłonnie nie nadaje się do picia. Sanepid opublikował dziś komunikat o przekroczeniu norm bakterii grupy coli oraz Escherichia coli. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, to jest spłukiwania toalet. Już od wczoraj okoliczni mieszkańcy korzystają z beczkowozu.

Okoliczni mieszkańcy, tj. z ul. Instytuckiej, Różowej, Zielonej i Abramowicza od czwartku nie mogą spożywać wody z kranu, ani używać jej do przygotowania posiłków. Wody nie mogą używać również do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, jak i do kąpieli, mycia zębów czy przemywania otwartych zranień. Sanepid odradza się również wykorzystywanie wody do celów sanitarnych, tj. WC.

– Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, będący zarządcą wodociągu IFIŻZ w Jabłonnie przy ul. Instytuckiej 3, został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań – poinformowała Sylwia Patejuk z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Legionowie.

Urząd Gminy podstawił beczkowóz już wczoraj. Wówczas, jeszcze przed komunikatem Sanepidu, urzędnicy tłumaczyli się awarią sieci wodociągowej.

– Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jabłonna informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej na Stacji Uzdatniania Wody na ulicy Instytuckiej 3 w rejonach ulic: Instytucka, Różowa, Zielona, Abramowicza zabrania się korzystania z wodociągu (zakaz spożywania, mycia) z wyjątkiem spłukiwania sanitariatów. Zastępczy punkt poboru wody pitnej udostępniony będzie na zbiegu ulic Instytuckiej i Różowej w Jabłonnie – informował w czwartek Urząd Gminy.