Gmina Jabłonna wybiera nowego wójta. Chodorski czy Grzybek?

W wyborach samorządowych głosować może każdy, kto ukończył 18 lat i mieszka na terenie danej gminy: jest zameldowany lub wpisany do stałego rejestru wyborców. Lokale wyborcze będą w niedzielę, 4 listopada otwarte w godz. 7.00-21.00. Wójtem zostanie albo Mariusz Grzybek albo Jarosław Chodorski.

Wyborca tym razem dostanie tylko jedną kartę do głosowania: na wójta.

Kodeks Wyborczy stanowi, że „wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak x”, gdzie przez x: „rozumie się co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”.

W głosowaniu można oddać TYLKO:
– jeden głos na wójta

Kampania wyborcza zakończyła się 2 listopada o godz. 24.00. Z kolei 3 listopada zaczęła się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do godz. 21.00. Grzywna za złamanie ciszy może wynieść nawet 1 mln zł. Za złamanie ciszy uważa się m.in. wieszanie plakatów wyborczych, rozpowszechnianie ulotek czy agitowanie na Facebooku.