Budżet Obywatelski Mazowsza. Głosowanie tylko do poniedziałku

Rajdy rowerowe, warsztaty kulinarne, wycieczki dla osób niepełnosprawnych, obiady dla potrzebujących mieszkańców, zakup maseczek, przyłbic i płynów do dezynfekcji rąk – to tylko niektóre propozycje, które mogą zostać zrealizowane na terenie powiatu legionowskiego w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Na projekty obejmujące te zadania można głosować jeszcze do tego poniedziałku.

W tym roku mieszkańcy naszego województwa po raz pierwszy biorą udział w głosowaniu na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Pozytywną ocenę otrzymało 109 projektów i to właśnie one ubiegają się o wsparcie finansowe od samorządu Mazowsza, które wyniesie łącznie 25 mln zł. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy.

Gmina Jabłonna i powiat legionowski znajdują się w subregionie warszawsko-wschodnim, w ramach którego pozytywną weryfikację przeszło 17 projektów. Dwa z nich, jeżeli uzyskają odpowiednią liczbę głosów, będą realizowane na terenie całego pow. legionowskiego, w tym także w gm. Jabłonna.

Zdrowy tryb życia

Projekt w „Zdrowym ciele zdrowy duch wśród Mieszkańców Powiatu Legionowskiego” zakłada m.in. organizację warsztatów kulinarnych oraz przygotowanie kampanii informacyjnej, której celem będzie zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do zdrowego, aktywnego trybu życia. Zorganizowane zostaną również wycieczki piesze, wypady na nordic walking oraz rajdy rowerowe. Pomysłodawcy zaangażują się także w walkę z COVID-19 i dostarczą posiłki osobom starszym i ubogim. Poza tym zakupią maseczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji rąk, które trafią do osób potrzebujących. Więcej o projekcie TUTAJ.

Z myślą o niepełnosprawnych

Z kolei projekt „Jesteśmy RAZEM w Gminach Powiatu Legionowskiego” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, oraz do ich rodzin. Zorganizowane zostaną m.in. warsztaty połączone z wystawami prac osób niepełnosprawnych. W czasie ferii oraz wakacji pomysłodawcy zaproszą osoby niepełnosprawne i ich opiekunów na wycieczki do najpiękniejszych miejsc Mazowsza. Nie zabraknie również wycieczek pieszych i rowerowych. Ponadto przygotują kampanię informacyjną dotyczącą osób niepełnosprawnych. Więcej o projekcie TUTAJ.

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza potrwa do 16 listopada. Swój głos można oddać TUTAJ.