Beton-Stal przedstawił ceny garaży i miejsc postojowych

Przedstawiciele firmy Beton-Stal Ostrołęka spotkali się z mieszkańcami osiedla Leśna 17 w Jabłonnie. Między innymi 33.500 złotych ma wynosić koszt zakupu garażu wraz z udziałami w drodze dojazdowej.

W miniony poniedziałek w Domu Ogrodnika odbyło się spotkanie w sprawie budowy parkingów i garaży przy ul. Leśnej w Jabłonnie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy i firmy Beton-Stal Ostrołęka.

– Zgodnie z ofertą przedstawioną przez Spółkę koszt jednego miejsca postojowego o wymiarach 2,6 x 5,3 metra wraz udziałami w drodze dojazdowej wyniesie 13 500 zł brutto, natomiast koszt garażu o wymiarach wewnętrznych 2,8 x 5,6 metra wraz z udziałami w drodze dojazdowej wynosi 33 500 zł brutto. Sprzedaż garażu lub miejsca postojowego polega na zakupie udziału w nieruchomości z określeniem wyłącznego prawa do korzystania z garażu lub miejsca postojowego oraz na zakupie ułamkowych udziałów w drodze dojazdowej – relacjonuje Urząd Gminy.

To jednak nie będą jedyne koszty. Należy pamiętać o akcie notarialnym przenoszącym sprzedaż udziałów wraz z prawem do korzystania z określonego miejsca, co będzie wydatkiem ok. 1.100 zł dla miejsca postojowego i ok. 1.600 zł dla garażu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę garażu lub miejsca postojowego, zawierane będą umowy cywilno-prawne z firmą.

Jak informuje Urząd Gminy, zadatek wyniesie 15% wartości. Resztę należności trzeba będzie zapłacić po wybudowaniu inwestycji i przekazaniu do użytkowania.

Zainteresowane osoby powinny kontaktować się bezpośrednio z firmą:
P. Ryszard Radecki
Beton – Stal Ostrołęka Development Sp. z o.o.
Ul. Elektryczna 5a, 07-401 Ostrołęka
Tel. 22 767 61 40, 502 782 682
e-mal: development@betonstal.ostroleka.pl

Więcej informacji i niezbędne dokumenty można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Modlińskiej 152 w Jabłonnie.

Jabłonna Dla Mieszkańców