Rozbudowa przedszkola ma być najdroższą inwestycją

Prawie 2 miliony złotych więcej niż w poprzednim roku planuje wydać w 2016 r. na inwestycje gm. Jabłonna. Najwięcej ma kosztować rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie.

Podczas grudniowej sesji jabłonowscy radni będą debatować nad projektem budżetu na 2016 rok. Dochody przewidziano w nim na poziomie 62.417.749 zł, natomiast wydatki – 63.370.769 zł. To oznacza deficyt w wysokości 953.020 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji.

Urząd Gminy planuje w przyszłym roku wydać 5.315.252 zł na inwestycje. To o prawie 2 mln zł więcej niż planowano na 2015 rok (wg projektu uchwały budżetowej przedstawionej w styczniu br.). Najwięcej pochłonie rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie, na którą przewidziano 1.500.000 zł. Gmina chce również wydać 1.040.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę systemu gospodarki ściekowej na terenie gm. Jabłonna i 580.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę sieci wodociągowej na terenie gm. Jabłonna.

Planowane jest także wykonanie projektu i przebudowa ul. Szkolnej w Jabłonnie wraz z odwodnieniem za 250.000 zł. Tyle samo środków finansowych urząd ma przeznaczyć na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 dla OSP Jabłonna, jak i na zaprojektowanie oraz budowę oświetlenia na terenie gminy. Planowana jest także pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 110.000 zł na projekt i budowę chodnika na ul. Klonowej w Bożej Woli.

Jabłonna Dla Mieszkańców