ZUS kontroluje Urząd Gminy. Dopuścili chorego do pracy?

Mimo że naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych przebywał na zwolnieniu lekarskim, podpisał się na urzędowym dokumencie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę, czy doszło do wykorzystania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Niedawno na naszych łamach poinformowaliśmy, że Krzysztof Śliwiński, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy przebywał na zwolnieniu lekarskim od 27 kwietnia do 26 maja. Jak okazało się, urzędnik podpisał się 22 maja – czyli w trakcie trwania zwolnienia – na wiadomości skierowanej do dyrektorów placówek oświatowych, która zawierała wskazówki i sugestie dotyczące arkuszy organizacyjnych.

– Treść projektów dokumentów i funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych były przedmiotem analizy i tematem spotkań z dyrektorami. Naczelnik Śliwiński zaznaczył w projektach swoje uwagi i sugestie oraz poruszył kwestie, na temat których chciał uzyskać informacje od dyrektorów. W efekcie, propozycje arkuszy przedłożone przez dyrektorów szkół zostały zatwierdzone przez organ prowadzący – przekazuje Michał Smoliński z Urzędu Gminy.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący podczas zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową lub wykorzystując zwolnienie od pracy w sposób niezgody z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres wspomnianego zwolnienia.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie podjął już stosowne działania w powyższej sprawie – informuje Anna Dolińska-Zydlewicz z II Oddziału ZUS w Warszawie.

ZUS dokona teraz ustaleń m.in. w oparciu o wyjaśnienia Urzędu Gminy, naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych oraz lekarza wystawiającego zwolnienie, który stwierdza czy wykonywane przez pracownika czynności były sprzeczne z zaleceniami lekarskimi.

Jeżeli ustalenia potwierdzą wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem jego wydania, ZUS odmówi prawa do zasiłku chorobowego. Według prawa Urząd Gminy – na czele którego stoi wójt Jarosław Chodorski – powinien poinformować ZUS o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego przez swojego pracownika.

– Jednocześnie osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim nie powinna być dopuszczona przez pracodawcę do pracy. Pracodawca dopuszczający do pracy osoby chore może narazić się na oskarżenie o spowodowanie nieumyślnego niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób przez szerzenie się choroby zakaźnej. Czyn taki podlega odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności – mówi Anna Petelicka, naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz w II Oddziale ZUS w Warszawie.

Jabłonna Dla Mieszkańców